VAS VÁRMEGYEI GYVK és ÁLTALÁNOS ISKOLA -Gólyafészek Gyermekotthon-  1 fő pszichológus/pszichológiai tanácsadó -Gencsapáti

Álláshirdetés

Vas Vármegyei GYVK és Általános Iskola

Gólyafészek Gyermekotthon Gencsapáti

1 fő pszichológus vagy pszichológiai tanácsadó
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, Teljes munkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye: 9721 Gencsapáti Alkotmány u. 19.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Tájékozódik a gondozási helyre került gyermek/fiatal eddigi életútja felől, majd részt vesz a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének, felülvizsgálati anyagának elkészítésében, a nevelésbevétel megszűnésének, megszüntetésének előkészítésében, egyéni és csoportos terápiás foglalkozásokat vezet, szükség szerint együttműködik a gyermek-és ifjúságpszichiátria szakembereivel. Segíti a gyermeket szorongásainak oldásában, társas kapcsolatainak megfelelő irányú alakulásában, erősíti a gyermeket, fiatalt az aktuális problémákkal való megküzdés folyamatában, jövőképének formálásában. Segítséget nyújt az életpálya megválasztásában, irányításában. Szakmai tanácsokkal segíti a gondozási hely munkatársainak gondozó-nevelő munkáját egyéni és csoportos vonatkozásban egyaránt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai végzettség
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete II. szakellátások 2. pontjában foglaltak szerint pszichológus munkakörben: pszichológus, pszichiáter; míg pszichológiai tanácsadó munkakörben: mentálhigiénés szakképzettség, viselkedéselemző
 • 3 hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány ( ellene a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§ (1)bekezdés a)- c) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • 3 hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány ( ellene a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§ (1)bekezdés a)- c) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye postafiók címére: 9701 Szombathely Postafiók 112.

Kérjük, a borítékon feltüntetni szíveskedjenek a munkakör megnevezését: Pszichológus/ Pszichológiai tanácsadó  Gólyafészek Gyermekotthon Gencsapáti

Elektronikus úton a vasmegyeigyvk@gyvkvas.hu E-mail címen keresztül. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni szíveskedjenek a munkakör megnevezését: Pszichológus/ Pszichológiai tanácsadó Gólyafészek gyermekotthon Gencsapáti

 • Személyesen:  Vas Vármegye, 9700 Szombathely, Kiskar utca 3. 1. emelet 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Krisztina Eszter  Gyermekotthon vezető nyújt a +36 70 / 330-4203 es telefonszámon.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok