Powered by EverLive.net

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kiemelt célja, hogy az alapvető ellátások és szolgáltatások nyújtásán túl mind a szociális, mind a gyermekvédelmi szakellátásban élőket ösztönözze, motiválja az önkifejezés fejlesztésére. Fontos szempont, a kiemelkedő adottságokkal rendelkező gyermekek, fiatalok tehetségének felismerésén túl a képességek, kompetenciák fejlesztése és fejlődésük segítése és nyomon követése.

Több intézményben foglalkoznak tehetségkutatással- és gondozással, az ellátottak speciális fejlesztésével, foglalkoztatásával, ezért a Főigazgatóság elősegíti a teljes szociális és gyermekvédelmi intézményhálózatot összefogó rendszer kialakítását, az intézményben folyó munka hatékonyságát. 

Feladatának tekinti, hogy az egyéni jó kezdeményezések felkutatásával és országos kiterjesztésével, a teljes rendszer koordinálásával megfelelő hangsúlyt fektessen az egyes területek gondozására, célzott fejlesztésére, valamint az erőforrások hatékony elosztására. 

A tehetségkutatás- és gondozás a Főigazgatóságon belül több évre visszanyúlik, amelynek jelentős állomásai többek között a Varázscsepp, amely országos tehetségkutató verseny a gyermekvédelmi alap- és szakellátásban nevelkedő gyermekek, illetve utógondozásban nevelkedő fiatalok részére, valamint az Országos Képzőművészeti Verseny a gyermekvédelmi és szociális szakellátásban élők számára.

A beérkezett adatok alapján összeállította: Zakar-Bánosi Eszter és Szántó Edina Anna