Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vagyongazdálkodási Főosztály – Vagyongazdálkodási Jogi Referens

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI főigazgatóság
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

vagyongazdálkodási jogi referens

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vagyonkezelésében álló állami vagyonelemek hasznosításával, valamint az egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, egyeztetések lefolytatása, szerződések előkészítése, véleményezése, az irányító és a tulajdonosi joggyakorló szerv döntéséhez szükséges dokumentumok előkészítése. Vagyon-nyilvántartási feladatok ellátása, a vagyonjogi szakterületet érintő szabályzatok kidolgozásában való közreműködés. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Kirendeltségeinek vagyongazdálkodási feladatkörével kapcsolatos munkájának segítése; szükség esetén hatósági eljárások kezdeményezése, az ahhoz szükséges jognyilatkozatok kiadásával kapcsolatos eljárások előkészítése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi

FEOR besorolás: 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás időtartama,   munkaideje,  munkarendje,formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) a belügyminiszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. További
információ: www.szgyf.gov.hu. A pályázatokat a humanpolitika@szgyf.gov.hu e- mail-címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában feltüntetve: „vagyongazdálkodási jogi referens – SZGYF-IKT-541-3/2024 – Budapest, Központ”.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. Munkavégzés helye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Olga főosztályvezető nyújt a +36 70 68 69 270-es telefonszámon.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Magyar állampolgárság
Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Jog, Jogi diploma

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Bruttó bérigény megjelölése a motivációs levélben

A www.szgyf.gov.hu Karrier oldalán megtalálható „Nyilatkozat pályázattal összefüggő adatkezeléshez” nyomtatvány kitöltése és csatolása Felhasználói szintű MS Office ismeret

Három hónapnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84. § szerinti, speciális erkölcsi bizonyítvány benyújtása legkésőbb az álláshely betöltéséig

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

Jogi szakvizsga, vagyongazdálkodási, ingatlan-nyilvántartási területen szerzett szakjogászi oklevél

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Önállóság (alap)
Határozottság, magabiztosság (alap)
Hatékony munkavégzés (alap)
Kommunikációs készség (alap)
Terhelhetőség (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata motivációs levél

fényképes önéletrajz a 87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.07.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztási eljárás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.16.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.08.


    A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


    A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


    Kapcsolódó témák:

    Központi és Kirendeltségi Pályázat