Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jogi Főosztály – Jogi Referens

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI főigazgatóság
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében
jogi referens (Jogi Főosztály/Jogi és Perképviseleti Osztály)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Részt vesz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) szerződéseinek kidolgozásában, véleményezésében, közreműködik a szerződéskötési folyamat egyeztetési és koordinációs feladatainak ellátásában, továbbá gondoskodik a szerződések jogi jóváhagyásáról/jogi ellenjegyzéséről. A kirendeltségekkel együttműködve ellátja a Főigazgatóság jogi képviseletét bíróságok és hatóságok előtt, továbbá a bírósági peres eljárás elkerülése érdekében jogilag szabályozott közvetítői mediációs eljárásokban. A bírósági és hatósági beadványokat előkészíti, a beadványok határidőben történő benyújtásáról gondoskodik, valamint a tárgyaláson személyesen részt vesz, kapcsolatot tart a bíróságokkal, hatóságokkal. A Főigazgatóság főigazgatója számára, illetve a Főigazgatóság szervezeti egységei, továbbá a Főigazgatóság központi szervének közvetlen fenntartásában lévő intézmények részére jogi állásfoglalásokat készít elő. Ellátja a Főigazgatóság követeléskezelésével, valamint alapítványaival, közalapítványaival, továbbá a Közszolgálati Döntőbizottsággal kapcsolatos jogi feladatait. Jogilag felülvizsgálja a Főigazgatóság szervezeti egységei által előkészített ügyiratokat. Intézi a Főigazgatóság javára bejegyzett jelzálogjog törlési engedélyekkel kapcsolatos ügyeket. Részt vesz jogi kérdést felvető ügyekkel kapcsolatos belső egyeztetéseken, jogi támogatást nyújt a Főigazgatóság szervezeti egységei részére, továbbá ellátja azon feladatokat, amelyekkel vezetője megbízza.

Betöltendő állás szakmacsoportja: jogi

FEOR besorolás: 2910 Egyéb magasan képzett ügyintéző

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.)

Foglalkoztatás   időtartama, munkaideje, munkarendje,  formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) a belügyminiszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. További információ: www.szgyf.gov.hu. A pályázatokat a humanpolitika@szgyf.gov.hu e- mail-címre kérjük megküldeni, az e-mail tárgyában feltüntetve: „jogi referens – SZGYF-IKT-4532/2024 – Központ”.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá esik, a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Grózinger Szilvia osztályvezető nyújt a +36 30 130 40 30-as telefonszámon.

Munkavégzés helye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Jog, Jogász végzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

Bruttó bérigény megjelölése a motivációs levélben

A www.szgyf.gov.hu Karrier oldalán megtalálható „Nyilatkozat pályázattal összefüggő adatkezeléshez” nyomtatvány kitöltése és csatolása Legalább felhasználói szintű MS Office ismeret

Három hónapnál nem régebbi, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 84. § szerinti, speciális erkölcsi bizonyítvány benyújtása legkésőbb az álláshely betöltéséig

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

jogi szakvizsga

jogtanácsosi, ügyvédi gyakorlat

közigazgatási szakvizsga

közigazgatásban szerzett jogi tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Önállóság (alap)

Határozottság, magabiztosság (alap)

Hatékony munkavégzés (alap)

Terhelhetőség (egyéb)

Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata motivációs levél

fényképes önéletrajz a 87/2019.(IV.23) Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.24.

A pályázat elbírálásának módja: A kiválasztási eljárás folyamata két lépcsős. Az első lépcső: kiválasztás a pályázati anyagok alapján. Második lépcső: a pályázati anyagok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.07.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: kozszolgallas.ksz.gov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.08.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.23.


    A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


    A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


    Kapcsolódó témák:

    Központi és Kirendeltségi Pályázat