SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE-Aranyág Otthon Bázakerettye-Szakács -Bázakerettye

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE

Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye Aranyág Otthon Bázakerettye

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Szakács

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény Aranyág Otthon Bázakerettye telephelyén az élelmezés vezetőtől/raktárostól átveszi az étlap szerinti kiszabott anyagokat, melyekért teljes felelősséggel tartozik.

Gondoskodik a nyersanyag rendeltetésszerű felhasználásáról.

Kiszabásnak megfelelően elkészíti az étlap szerinti ételt, az élelmezési szabályzatban meghatározott időpontig.

Irányítja, és ellenőrzi a konyhai kisegítők munkáját.

Gondoskodik az ételminták jogszabályokban meghatározott módon és ideig történő tárolásról.

Vezeti, illetve ellenőrzi a HACCP dokumentumok nyilvántartásait.

Részletes munkaköri feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 5134 Szakács

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Váltásos, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Bázakerettye

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkáltatóval kapcsolatos információ:

www.zmszivarvanyotthon.hu

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítása a Kjt. és a 257/2000. (XIII.26) Korm. rend. rendelkezései szerint történik.

A pályázat benyújtásának módja: emailben: szivarvany@szgyfzala.hu, vagy postai úton: Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye 8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9.címre.

A pályázattal kapcsolatban információt Vizlendvai-Balassa Evelin Katinka intézményvezető nyújt a 30/132-9328 telefonszámon.A nem nyertes pályázok által benyújtott dokumentumokat az elbírálást követően rendszerünkből

töröljük.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • Középfok – szakképzettség, Egyéb végzettség, szakács

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • nyilatkozat benyújtása miszerint a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat benyújtása, hogy a Kjt 41.§ (1)-(2) bekezdésében szereplő feltételeknek megfelel
 • nyilatkozat csatolása, hogy a pályázat elnyerése esetén a Kjt. 20.§ (2a) bekezdésében foglaltakat tudomásul veszi
 • három hónapnál nem régebbi, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-a szerinti, a (2) bekezdésben foglaltakra is kiterjedő speciális erkölcsi bizonyítvány

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.15. 23:55

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatásra azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat határidőn belül hiánytalanul benyújtják. A kinevezéséről az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.21. 23:55

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.zmszivarvanyotthon.hu; www.szgyf.gov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.28.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok