SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE-Aranyág Otthon Bázakerettye-Ápoló -Bázakerettye

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZIVÁRVÁNY INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE

Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye Aranyág Otthon Bázakerettye

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Ápoló

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény Aranyág Otthon Bázakerettye (8887 Bázakerettye, Virág u. 4.) telephelyén az ellátottak életkori és állapotbéli sajátosságait figyelembe

véve egyénre szabott ápolási, gondozási feladatok elvégzése. Végzettségének megfelelő kompetenciája szerint részt vesz az ápolási tevékenységbe, a gyógyszeres terápiában. A részletes feladatokat a munkaköri leírás tartalmazza.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 3311 Ápoló, szakápoló

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Váltásos, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Bázakerettye

Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkáltatóval kapcsolatos információ:

www.zmszivarvanyotthon.hu

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítása a Kjt. és a 257/2000. (XIII.26) Korm. rend. rendelkezései szerint történik. A pályázat benyújtásának módja: emailben: szivarvany@szgyfzala.hu, vagy postai úton:Szivárvány Integrált Szociális Intézmény Zala Vármegye 8776 Magyarszerdahely, Újnéppuszta 9. címre. A pályázattal kapcsolatban információt Vizlendvai-Balassa Evelin Katinka intézményvezető nyújt a 30/132-9328 telefonszámom. A nem nyertes pályázok által benyújtott dokumentumokat az elbírálást követően rendszerünkből töröljük.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Szociális gondoskodás, m.n.s., 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében előírt képesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • nyilatkozat benyújtása miszerint a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat benyújtása, hogy a Kjt 41.§ (1)-(2) bekezdésében szereplő feltételeknek megfelel
 • nyilatkozat csatolása, hogy a pályázat elnyerése esetén a Kjt. 20.§ (2a) bekezdésében foglaltakat tudomásul veszi
 • három hónapnál nem régebbi, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§-a szerinti, a (2) bekezdésben foglaltakra is kiterjedő speciális erkölcsi bizonyítvány

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.15. 23:55

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatásra azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat határidőn belül hiánytalanul benyújtják. A kinevezéséről az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.21. 23:55

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.zmszivarvanyotthon.hu; www.szgyf.gov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.28.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.05.31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok