Powered by EverLive.net
Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 2257 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a Főigazgatóság vagyongazdálkodási, ingatlanhasznosítási, üzemeltetési közbeszerzési és beszerzési
tevékenységének ellátása. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály vezetője feladatait a gazdasági
főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Üzemeltetési és Műszaki Tervezési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 4029 mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1 végzi az üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzések szakmai támogatását a Közbeszerzési és Beszerzési Osztállyal
együttműködésben,
2. gondoskodik a tűzvédelmi, munkavédelmi, katasztrófavédelmi, őrzés-védelmi feladatok végrehajtatásáról,
3. megszervezi az épületek műszaki karbantartását, energiaellátási feladatait,
4. nyilvántartja a Főigazgatóság gépjárműveit, a központi szervhez tartozó gépjárművek használatát megszervezi,
S. előkészíti a bel-és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos gépjármű igénylések engedélyezését,
6. a Főigazgatóság eszköz-és anyagigényeit teljesíti, a működéshez szükséges egyéb eszközök üzemeltetését végzi,
7. közreműködik a selejtezési és leltározási feladatok végrehajtásában,
8. biztosítja az épületüzemeltetési feladatokat,
9. meghatározza a Főigazgatóság saját költségvetéséből megvalósuló beruházások ütemezését,
10. meghatározza az esetlegesen rendelkezésre álló, a vagyon kezelt ingatlanokhoz kapcsolódó beruházási tartalékkeret
terhére elvégezhető feladatokat,
11. felméri a beruházási és felújítási igényeket.
12. a kirendeltségek által a Főigazgatóság saját költségvetéséből megvalósítva szükségesnek ítélt munkálatok
elvégzéséhez a jóváhagyó döntést előkészíti, és a döntésről a kirendeltségek felé tájékoztatást ad,
13, az építményekre vonatkozó műszaki katasztert létrehozza és aktualizálja


Vagyonkezelési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 2257 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1. vagyongazdálkodási koncepciót készít,
2. elvégzi a vagyonkezelési szerződések előkészítésével és módosításával kapcsolatos feladatokat,
3. vezeti az állami vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat, a vagyonkatasztert működteti,
4. összefogja a vagyonnal kapcsolatos selejtezési feladatokat,
5. kezeli a vagyonkezelői, illetve a tulajdonosi hozzájárulásokat,
6. ellátja az állami vagyon gyarapodását eredményező (feladatokat,
7. ellátja az elhelyezési célú használatbavételhez vagy bérbevételhez kapcsolódó feladatokat,
8. a Szabályzat 6. függelékében meghatározott gazdasági társaságok tekintetében a társasági jogi feladatokat ellátja,
az alapítói döntéseket előkészíti.

Ingatlanhasznosítási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9432 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1. gondoskodik a Főigazgatóság ingatlan portfóliójának hasznosításáról a főigazgató által meghatározott egyedi
ügyekben,
2. koordinálja a kirendeltségek ingatlanhasznosítási tevékenységét, elvégzi a szakmai irányításukat és az éves
ellenőrzési terv szerinti szabályossági ellenőrzést,
3, ellátja a Főigazgatóság által fenntartott intézmények tekintetében az ingatlanoknak és ingóságoknak az állami
vagyoni körből való ki-és bekerülés vonatkozásában a vagyonkezelői jogot érintő feladatokat,
4. az integrált üdültetési rendszert működteti (a kirendeltségek által üzemeltetett üdülők szálláshely-szolgáltatási
tevékenységét tervezi. szervezi, koordinálja).


Közbeszerzési és Beszerzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 4028 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1. koordinálja és bonyolítja a Főigazgatóság közbeszerzési eljárásait,
2. ellátja a közbeszerzési törvényben és egyéb közbeszerzési tárgyú jogszabályokban meghatározott ajánlatkérői
feladatokat,
3. Szükség esetén részt vesz a közbeszerzési jogorvoslati eljárásokban,
4. felméri és összesíti az önálló szervezeti egységek éves visszterhes beszerzési igényeit, és összeállítja a Főigazgatóság
éves beszerzési tervét,
5. az éves beszerzési terv alapján összeállítja a Főigazgatóság éves közbeszerzési tervét, valamint annak módosítását,
6. közbeszerzési és jogi szempontból vizsgálja, véleményezi a részére megküldött szerződéstervezeteket,
7. a Főigazgatóság szervezeti egységeinek megkeresése alapján közbeszerzési állásfoglalásokat készít,
8. ellátja a központosított közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat,
9. elvégzi az üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzéseket az Üzemeltetési és Műszaki Tervezési Osztállyal
együttműködésben,
10. lebonyolítja a beszerzési eljárásokat,
11. gondoskodik a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek
irányában fennálló ellátási kötelezettségekről szóló kormányrendelet által előírt ajánlatkérési feladatok év eleji,
illetve év közbeni ellátásáról, valamint az e kormányrendelet végrehajtásához kapcsolódóan kiadott miniszteri
rendeletben felsorolt termékek vonatkozásában a beszerzési igények felméréséről, az e rendeletek hatálya alá
tartozó beszerzések nyomon követéséről, a büntetés-végrehajtás központi ellátó szerve által kijelölt gazdasági
társasággal történő ellátási szerződés megkötéséről,
12. nyilvántartja a Főigazgatóság központi szerve beszerzéseit,
13. szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

Vissza