Powered by EverLive.net
Esélyteremtési Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-978-9057
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a Főigazgatóság háttér támogatási feladatai közül biztosítani a fenntartott intézmények ellátottjainak és gondozottjainak érdekképviseletét, jogaik érvényesülését, továbbá a fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények szakmai koordinációját. Az Esélyteremtési Főosztály vezetője a szakmai főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Ellátottjogi és Gyermekjogi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-978-9057
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1, figyelemmel kíséri, támogatja és ellenőrzi a szociális szakellátási intézmények ellátottjai, a gyermekvédelmi szakellátási intézmények ellátottjai és a javítóintézeti növendékek   tekintetében az egyenlő bánásmód követelményének megtartását, illetve az egyes ellátotti csoportok speciális jogainak érvényesülését,

2, közreműködik az ellátotti és gyermeki jogokkal kapcsolatos panaszok kivizsgálásában,

3, feltárja a jó gyakorlatokat és szakmai tájékoztató anyagokat, illetve ajánlásokat készít, elősegíti széles körben történő alkalmazásukat,

4, támogatja az intézményi ellátottak és a javítóintézeti növendékek társadalmi integrációját, önálló életvitelét megteremtő szakmai, kompetenciafejlesztő programok megvalósítását, ennek keretében pályázatokat hirdet, jótékonysági programokat szervez,

5, fejleszti a szociális szakellátási intézményi ellátottak, a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és az intézményi dolgozók, illetve gondnokok jogtudatosságát, támogatja az ellátottak érdekképviseleti tevékenységét,

6, figyelemmel kíséri és felügyeli a gyermekvédelmi szakellátási intézményi ellátottak és a javítóintézeti növendékek tekintetében a gyermeki jogok teljesülését, javaslatokat tesz azok teljes körű érvényesülésének biztosítása érdekében,

7, koordinálja a Főigazgatóság Integrált Jogvédelmi Szolgálattal történő együttműködését, továbbá támogatja és koordinálja a fenntartott intézmények esélyteremtési szakmai programjait, különös figyelemmel a tehetséggondozási, a mentálhigiénés fejlesztési, és a sport- és egészséges életmód programokra,

8, figyelemmel kíséri és elősegíti az Esélyteremtési Intézkedési Programban foglaltak megvalósítását,

9, szakmai értekezleteket szervez a jogalkalmazás egységesítése és a szakmai tapasztalatok megosztása érdekében.

10, az Ellátottjogi és Gyermekjogi Osztály szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.


Fogyatékosságügyi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-978-9057
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1, elősegíti és nyomon követi az Országos Fogyatékosságügyi Program, illetve intézkedési terv végrehajtását a Főigazgatóság intézményeiben,

2, nyomon követi a jogszabályi környezet, a szakmai irányelvek változását, melynek keretében tájékoztatást küld az érdekeltek részére (pl. a szolgáltatói nyilvántartással, a működési engedélyekkel, a jelentési kötelezettségekkel kapcsolatban),

3, a tárgykört érintő előterjesztéseket véleményezi, és javaslatot tesz a szakterületet érintő jogszabályok, jogi iránymutatások módosítására,

4, a Szociális Intézményirányítási Főosztállyal együttműködésben személyes és intézményi megkeresés alapján tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek intézményi elhelyezésének lehetőségéről, feltételeiről, az ügyintézés menetéről,

5, figyelemmel kíséri és szakmailag támogatja a Főigazgatóság fenntartásában lévő intézmények akadálymentesítését,

6, elősegíti és figyelemmel kíséri a Főigazgatóság fogyatékossággal élő ellátottjainak intézményi kitagolását, összegyűjti a különböző fogyatékossági csoportok ellátása során a legjobb gyakorlatokat és módszertanokat, továbbá támogatja azok adaptálását (pl. az érintett intézmények dolgozóinak és ellátottjainak felkészítésével, a fogyatékossággal élő ellátottak önálló életvitelének, társadalmi integrációjának támogatásával),

7, az emberi erőforrások miniszterének kijelölése alapján ellátja az Országos   Fogyatékosságügyi Tanács titkársági teendőit,

8, támogatja és koordinálja a fenntartott intézmények esélyteremtési szakmai programjait, különös figyelemmel a tehetséggondozási, a mentálhigiénés fejlesztési, és a sport- és egészséges életmód programokra,

9, koordinálja a Főigazgatóság fenntartásában lévő intézményekben élő fogyatékos ellátottak elemi rehabilitációját, illetve javaslatot tesz azok további fejlesztésére.

10, a Fogyatékosságügyi Osztály szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.


Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-978-9058
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1, a Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály (a továbbiakban: Osztály) ellenőrzi és segíti az állami fenntartásban működő fejlesztő foglalkoztatást biztosító intézmények szakmai tevékenységét,

2, közreműködik a fejlesztő foglalkoztatás finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátásában,

3, a Szociális Integrált Adatkezelő Rendszer alapján nyilvántartást vezet a fejlesztő foglalkoztatást biztosító, a Főigazgatóság által fenntartott intézmények foglalkoztatási tevékenységéről, adatairól, szakmai mutatóiról, amelynek adataiból elemzést készít,

4, az Osztály a szolgáltatásfejlesztés és a hatékony kommunikáció érdekében feltérképezi, megszervezi és lebonyolítja a szakterülethez kapcsolódó szakmai képzések, tréningek, tematikus munkacsoportok körét a fenntartott intézmények vonatkozásában,
előkészíti, szervezi és koordinálja a Főigazgatóság intézményei által végzett fejlesztő foglalkoztatásban előállított termékek vásárait, elősegíti az értékesítést; valamint képviseli a fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények szakmai érdekeit,

5, képviseli a fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények szakmai érdekeit,

6, előzetes igényfelmérés alapján jelenléti, illetve online képzéseket és tréningeket szervez, a képzésekre előadókat kér fel, illetve a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos témakörben képzéseket, illetve tréningeket tart.Vissza