Powered by EverLive.net
Jogi Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9799 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a Főigazgatóság jogi képviseletének ellátása, a Főigazgatóság részére a jogi, szabályozási, intézményfelügyeleti szakértelem biztosítása, a szervezeti koordinációt érintő feladatok ellátása. A Jogi Főosztály vezetője feladatait a főigazgató közvetlen irányítása mellett látja el.

Jogi és Perképviseleti Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9055 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) a kirendeltségekkel együttműködve ellátja a Főigazgatóság jogi képviseletét bíróságok és hatóságok előtt, továbbá a bírósági peres eljárás elkerülése érdekében jogilag szabályozott közvetítői - mediációs - eljárásokban, ideértve a felek közötti írásbeli megállapodás létrehozásának elősegítését is;

2) ellátja a bírósági és hatósági beadványok előkészítését, a beadványok határidőben történő benyújtását, valamint a tárgyaláson történő személyes részvétel biztosítását;

3) intézi a Közszolgálati Döntőbizottsággal kapcsolatos ügyeket (jogvita);

4) előkészíti, véleményezi a szerződéseket, gondoskodik a szerződések jogi, jogtanácsosi ellenjegyzéséről;

5) jogi állásfoglalásokat készít a főigazgató, illetve megkeresés alapján a Főigazgatóság szervezeti egységei, valamint a központi szerv közvetlen fenntartásában lévő intézmények részére;

6) felelős a Főigazgatóság szervezeti egységei eltérő jogalkalmazási gyakorlatának egységesítő jogértelmezéséért, a Főigazgatóság egységes jogalkalmazásának elősegítéséért;

7) jogi szakértelem biztosításával segíti a projektek megvalósítását;

8) ellátja – a követeléskezelés rendjéről szóló szabályzatban meghatározottak szerint – a Főigazgatóság követeléskezelési jogi feladatait;

9) jogi segítséget nyújt a központi szerv közvetlen fenntartásában lévő intézmények részére a szerződések megkötése kapcsán;

10) ellátja a Főigazgatóság alapítói joggyakorlásával érintett alapítványokkal kapcsolatos feladatokat, és koordinálja a kirendeltségek ezzel kapcsolatos tevékenységét.


Szabályozási és Intézményfelügyeleti Jogi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9058 mellék
E-mail: -
Fő feladatai:

1) véleményezi a szakmai jogszabályok tervezeteit;

2) koordinálja a szakmai tárgyú jogszabály-módosítási javaslatokat, ezzel kapcsolatban előkészíti a Főigazgatóság egységes álláspontját tükröző válaszlevél-tervezetet;

3) jogszabályfigyelést végez;

4) gondoskodik az érintett szervezeti egységekkel együttműködve a Főigazgatóság egyéb szervezet- és működésszabályozó eszközeinek előkészítéséről;

5) elvégzi a szervezeti egységek által szakmailag előkészített, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott egyéb szervezet- és működésszabályozó eszközök jogi szabályozási szempontú kontrollját és kiadmányozásra történő felterjesztését;

6) az érintett szervezeti egység bevonásával előkészíti a szervezeti egységek ügyrendjét, és biztosítja az ügyrendek jogi szabályozási szempontú kontrollját;

7) gondoskodik a 4)-6) pontok szerinti dokumentumok nyilvántartásáról, közzétételéről és az érintettek tájékoztatásáról;

8) szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek jogi feladatainak szabályszerű ellátását.


Szervezeti Koordinációs Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 3806 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Fő feladatai:

1) elvégzi a Főigazgatóság és az általa fenntartott intézmények alapító okirata módosításának, továbbá a megszüntető okiratainak előkészítését és miniszteri jóváhagyásra történő felterjesztését, eseti koordinációját;

2) elvégzi az alapító okiratok nyilvántartását;

3) koordinálja a Főigazgatóság több szervezeti egységét érintő feladatok ellátását;

4) ellátja a Jogi Főosztály, valamint a Főigazgatóság egészét érintő adatszolgáltatások koordinációját;

5) koordinálja a több szervezeti egységet érintő kiemelt ügyeket;

6) összefogja az ágazati feladatellátást érintő kiemelt ügyeket;

7) kezeli a Főigazgatóság szerződéseinek egységes elektronikus nyilvántartását.


Vissza