Powered by EverLive.net
Személyügyi Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:

Feladata a Főigazgatóságon a humán erőforrás rendelkezésre állásának támogatása, a Főigazgatóságon foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával, a munkáltatói jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő személy- és munkaügyi ügyintézés ellátása, ezekkel összefüggésben a külső szervekkel történő kapcsolattartás. A Személyügyi Főosztály vezetője feladatait az általános főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Humánpolitikai Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail: -
Fő feladatai:

a) Az alap- és központosított álláshelyen foglalkoztatottak (kormánytisztviselők, munkavállalók, közfoglalkoztatottak) és a kirendeltség igazgatók tekintetében ellátja a kormányzati szolgálati jogviszony, munkaviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésével, fenntartásával, valamint megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

b) A kormányzati szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló kormánytisztviselők és munkavállalók tekintetében a személyügyi, fegyelmi, szociális és kegyeleti döntésekkel összefüggő feladatokat.

c) A jogszabályban előírtak szerint előkészíti a vezetői kinevezéssekkel összefüggő, a jogszabályi előírásokhoz kötött álláshelyek betöltéséhez szükséges előterjesztéseket.

d) Végzi a vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos munkáltatói intézkedések szakmai előkészítését, ezzel kapcsolatos iratok és nyilvántartások elkülönített kezelését. A jogszabályokban előírtak szerint nyilvántartja és őrzi a központ és a kirendeltség igazgatóinak vagyonnyilatkozatait.

e) Naprakészen vezeti az Álláshely Nyilvántartó Rendszert, figyelemmel kíséri az álláshelyek betöltöttségét, az álláshely gazdálkodás tekintetében koncepciót dolgoz ki.

f) Szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.

g) Részt vesz a humánpolitikai szakterületet érintő szabályzatok kidolgozásában.

h) A kormányzati szolgálati jogviszonyt vagy munkaviszonyt érintő változások tekintetében rendszeres tájékoztatást és állásfoglalást ad az egységes jogalkalmazás elősegítése érdekében.

i) Ellátja a védett állományra vonatkozó adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.

j) Ellátja a célfeladat megállapodással kapcsolatos feladatokat.

k) Ellátja a rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos személyügyi feladatokat.


Humánerőforrás-fejlesztési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9053 mellék
E-mail: -
Fő feladatai:

a) Elvégzi a jogviszony-létesítési és –megszüntetési, valamint a jogviszony során felmerülő személyügyi feladatokat a fenntartott intézmények intézményvezetői tekintetében.

b) Koordinálja a fenntartott intézményeket érintő átszervezéseket, az intézmény átadás-átvételek humánpolitikai feladatait.

c) Koordinálja a kormánytisztviselők Nemzeti Közszolgálati Egyetem által összeállított program szerinti kötelező éves képzését, ennek keretében vezeti az erre vonatkozó elektronikus rendszer nyilvántartásait. Képzési tervet, adatszolgáltatásokat készít.

d) Figyelemmel kíséri, és ellenőrzi az éves képzési, továbbképzési terv alapján keletkező befizetési kötelezettségeket, végzi az ezzel összefüggő adminisztrációs feladatokat.

e) Végzi a közigazgatási vizsgakötelezettségből és feladatkörhöz kapcsolódó kötelező képzésekből adódó feladatokat (közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, ügykezelői vizsga, mérlegképes könyvelők éves továbbképzése).

f) Előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, figyelemmel kíséri a szerződésekből és a jogszabályi előírásokból származó kötelezettségeket.

g) Gondoskodik az alkalmazásban álló kormánytisztviselők és munkavállalók előzetes és időszakos, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatáról, részt vesz az ehhez kapcsolódó oktatások, tájékoztatások megszervezésében.

h) végzi a kormánytisztviselők TÉR rendszerben történő nyilvántartását, értékelő vezetők-értékelt személyek összerendelését, a szervezeti egységek hierarchikus összeállítását, az értékelő vezetők értékelési folyamatainak módszertani támogatását, segíti és koordinálja a kirendeltségek ezzel összefüggő feladatait

i) Ellátja a képzési, továbbképzési, személyzetfejlesztési és karrierrendszerrel összefüggő feladatokat.

j) Koordinálja a Főigazgatósághoz szakmai gyakorlatra jelentkezőkkel kapcsolatos teendőket.

k) Ellátja az elismerések adományozásával kapcsolatos feladatokat.

l) Lefolytatja a humánpolitikai célú ellenőrzéseket a fenntartott intézmények tekintetében.

Vissza