Powered by EverLive.net
Szociális Intézményirányítási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / 9056 mellék
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Feladata a fenntartott szociális intézmények szakmai irányításához és ellenőrzéséhez szükséges szakértelem biztosítása. A Szociális Intézményirányítási Főosztály vezetője feladatait a szakmai főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Szociális Ellátási és Ellenőrzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. szakmailag irányítja a kirendeltségek szakosított szociális ellátással kapcsolatos feladatait,
2. elkészíti a szakosított szociális ellátásokat nyújtó intézmények éves szakmai ellenőrzési tervét, az abban foglaltak szerint a fenntartott intézményeknél ellenőrzést folytat le, valamint attól függetlenül, indokolt esetben helyszíni vizsgálatot, célellenőrzést végez,
3. elkészíti a kirendeltségek éves szakmai ellenőrzési tervének és szakmai beszámolójának szempontrendszerét, a kirendeltségek által elkészített szakmai beszámolót előkészíti főigazgatói jóváhagyásra,
4. ellátja a szakosított szociális ellátásokat nyújtó intézményekben bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatokat,
5. közreműködik a szakosított szociális ellátásokat végző intézmények szakmai működésével kapcsolatos panaszügyek, bejelentések kivizsgálásában,
6. szakmailag koordinálja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatok ellátását,
7. előkészíti a szakosított szociális ellátásokat biztosító egyházi, önkormányzati vagy más, nem állami fenntartóval kötendő ellátási szerződéseket, megállapodásokat,
8. a szakmai szabályok egységes alkalmazását segítő szakmai iránymutatások készítésével támogatja a fenntartott intézmények egységes szakmai működését,
9. közreműködik a támogatott lakhatás és hozzákapcsolódó szolgáltatások szakmai irányításában,
10. az egységes joggyakorlás és a megfelelő együttműködés biztosítása érdekében feltárja a jó gyakorlatokat, szakmai tájékoztatóanyagokat, ajánlásokat készít a Szociális Szakmafejlesztési Osztállyal együttműködésben,
11. évente (amennyiben indokolt, több alkalommal is) szakmai értekezleteket szervez a kirendeltségek részére,
12. az ellenőrzési tapasztalatokra alapozva szervezi az akkreditáltatott és egyéb, az intézmények működésében tapasztalt hiányosságokra reagáló belső szakmai képzéseket, és azok keretében oktatja a fenntartott intézmények munkavállalóit.


Szociális Szolgáltatástervezési és Adatszolgáltatási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. szakmailag felülvizsgálja és a Jogi Főosztály felé továbbítja a szakosított szociális ellátásokat nyújtó intézmények kirendeltség által előkészített alapító okirata és annak módosítása, valamint megszüntető okirata tervezetét, a jogszabály által előírt esetekben intézkedik a miniszteri előzetes jóváhagyás beszerzése iránt,
2. véleményezi és egyetértésre a főigazgató elé terjeszti az intézményi térítési díj összegére, valamint a belépési hozzájárulásra és annak összegére vonatkozó kirendeltségi javaslatot,
3. véleményezi a szociális szakellátásokkal kapcsolatos jogszabályok szakmai javaslatát, tervezetét, javaslatot tesz azok módosítására,
4. az EMMI vagy egyéb külső szerv megkeresésére adatszolgáltatást végez,
5. ellátja a szakosított szociális ellátásokra vonatkozó adatok gyűjtését, összesítését, értékelését, az adatok értékelése eredménye függvényében javaslatot tesz költségátcsoportosításra, szervezeti átalakításra,
6. vizsgálja a férőhelyek alakulását, elemzi területi megoszlását, javaslatot tesz a férőhelyek átcsoportosítására, új férőhelyek létrehozására,
7. javaslatot tesz az állami fenntartású szociális ellátórendszer szakmai és infrastrukturális fejlesztésére,
8. véleményezi a szociális szolgáltatások fejezeti, ágazati előirányzatára és finanszírozására vonatkozó költségvetési javaslatokat,
9. ellátja az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltási stratégiájának végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatokat,
10. személyes és intézményi megkeresés alapján tájékoztatást nyújt az intézményi elhelyezés lehetőségéről, feltételeiről, az ügyintézés menetéről, igény esetén megküldi a szükséges nyomtatványokat,
11. közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében.


Szociális Szakmafejlesztési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám:
E-mail:
Fő feladatai:

1. figyelemmel kíséri a szociális ellátórendszert érintő tudományos kutatómunka eredményeit, elősegíti azok megismerését és gyakorlati alkalmazását,
2. a szociális ellátórendszert érintő kutatásokat folytat, illetve szervez,
3. új gondozási módszereket dolgoz ki, vezet be és valósít meg,
4. szakmai programokat szervez és bonyolít le,
5. hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést végez, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntés-előkészítő tanulmányokat készít az ágazati stratégiai döntések megalapozására,
6. a Főigazgatóság fenntartói szakmai tevékenységével összefüggő statisztikákat, felméréseket, elemzéseket, kutatásokat, összefoglaló tanulmányokat, elemzéseket, értékeléseket készít, kutatásokat kezdeményez; kutatásokat, elemzéseket, tanulmányokat publikációra előkészít.


Vissza