Informatikai Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei

Feladata a Főigazgatóság informatikai és információs rendszerei stratégiai és operatív tervezési, koordinációs és megvalósítási tevékenységének ellátása, valamint az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény szerinti elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatai ellátásának a biztosítása. Az Informatikai Főosztály keretei között működő elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt a főigazgató nevezi ki, menti fel. Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy a jogszabályban meghatározott feladatkörét érintően önállóan jár el, feladatainak ellátása tekintetében a szervezeti egység vezetője által nem utasítható.
Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy

1. gondoskodik a Főigazgatóság elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról,

2. elvégzi az 1. pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését,

3. előkészíti a Főigazgatóság elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot, valamint szükség esetén annak módosítását, illetve kezdeményezi annak aktualizálását,

4. előkészíti a Főigazgatóság elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a Főigazgatóság biztonsági szintbe történő besorolását,

5. véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a Főigazgatóság e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit,

6. információbiztonsági szempontból kapcsolatot tart a hatóságokkal és a kormányzati eseménykezelő központtal, valamint a jogszabályokban meghatározott esetekben tájékoztatást nyújt a részükre,

7. javaslatot tesz annak érdekében, hogy biztosítva legyen a jogszabályokban meghatározott követelmények teljesítése a Főigazgatóság valamennyi elektronikus információs rendszerének tervezésében, fejlesztésében, létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében, kockázatkezelésében, karbantartásában vagy javításában, illetve az adatkezelési vagy adatfeldolgozási tevékenységek elvégzésében közreműködők esetében a Főigazgatóság elektronikus információs rendszereit érintő, biztonsággal összefüggő tevékenység esetén,

8. jogosult a 7. pontban közreműködőktől a biztonsági követelmények teljesülésével kapcsolatban tájékoztatást kérni,

9. ellátja mindazon információbiztonsági feladatokat, amelyeket jogszabály a Főigazgatóság részére előír,

10. munkájáról, tevékenységéről tájékoztatja a főigazgatót.

Az Informatikai Főosztály vezetője feladatait az általános főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Informatikai Üzemeltetési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Fő feladatai:

1. ellátja a Főigazgatóság informatikai eszközeinek és szolgáltatásainak üzemeltetési feladatait,

2. ellátja a kirendeltségeket támogató területi rendszergazdák munkájának összehangolását, irányítását,

3. egységes felületet biztosít az informatikai és telekommunikációs eszközök nyilvántartásához, a központi szerv vonatkozásában vezeti, a kirendeltségek esetén ellenőrzi annak naprakészségét,

4. részt vesz az informatikai rendszereket érintő hazai és nemzetközi pályázatok, projektek kidolgozásában, azok megvalósításában a Főigazgatóság szervezeti egységeivel együttműködve,

5. gondoskodik a Főigazgatóság által használt elektronikus információs rendszerek és az azokat kiszolgáló informatikai környezet működtetéséről,

6. biztosítja a Főigazgatóság elektronikus levelezését, központi vírusvédelmi, valamint az egységes nyomatmenedzsmentjét,

7. biztosítja a jogszabály által kijelölt szolgáltató útján a Főigazgatóság valamennyi telephelyére vonatkozóan a kormányzati gerinchálózat elérését,

8. üzemelteti a Főigazgatóság intranetes és internetes felületeit kiszolgáló informatikai környezetet,

9. a mentési tervek alapján elvégzi a Főigazgatóság elektronikus információs rendszereinek mentését,

10. ellátja a Főigazgatóság asztali és mobiltelefon készülékeihez kapcsolódó feladatokat,

11. gondoskodik a Főigazgatóság hivatali kapuival kapcsolatos feladatok ellátásáról,

12. elkészíti a Főigazgatóság archiválási szabályzatát, valamint az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló kormányzati adattrezor felé archiválási kötelezettségét teljesíti,

13. gondoskodik a Főigazgatóság által használt irat- és dokumentumkezelő rendszer jogosultságkezeléséről,

14. biztosítja a fenntartott intézmények által használt egységes irat- és dokumentumkezelő rendszert és annak informatikai környezetét,

15. biztosítja a fenntartott intézmények részére fejlesztett weboldalak kiszolgálását ellátó informatikai környezetet,

16. szakterületét érintően irányítja a kirendeltségek feladatainak szabályszerű ellátását.


Fejlesztési és Alkalmazás-támogató Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Fő feladatai:

1. kialakítja a Főigazgatóság informatikai fejlesztési stratégiáját,

2. összegyűjti, értékeli és megvalósítja az önálló szervezeti egységek informatikai igényeit (alkalmazásfejlesztés),

3. gondoskodik a Főigazgatóság által használt elektronikus információs rendszerek jogosultságkezeléséről, az irat- és dokumentumkezelő rendszer kivételével,

4. előzetes jóváhagyásra előkészíti a Főigazgatóság informatikai beszerzéseit, elkészíti a Főigazgatóság éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervét és beszámolóit, továbbá benyújtja azokat a Digitális Kormányzati Ügynökség részére,

5. gondoskodik a Főigazgatóság intranetes és internetes felületeinek, továbbá más, tematikusan kapcsolódó főigazgatósági honlapok tartalmi frissítéséről és fejlesztéséről a Főigazgatóság kommunikációs területével együttműködésben,

6. fejleszti és működteti a Főigazgatóság és a fenntartott intézmények által használt Integrált  Adatkezelő (SZIA) rendszert,

7. fejleszti és működteti a Főigazgatóság számára jogszabály által meghatározott javítóintézeti informatikai rendszert (JIR),

8. gondoskodik a Főigazgatóság által használt asztali és mobiltelefon-előfizetés szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról,

9. kezeli a Főigazgatóságot érintő elektronikus aláírással kapcsolatos feladatokat,

10. biztosítja az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok informatikai támogatását,

11. kezeli a Főigazgatóság állami alkalmazás és fejlesztési katalógusában nyilvántartott adatait,

12. a fenntartott intézmények részére igény esetén webes felületet fejleszt és biztosít.

Vissza

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.