Powered by EverLive.net
Támogatáskezelő Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:

Fő feladata a hazai projektekhez, programokhoz kapcsolódó pénzügyi, lebonyolítási feladatok ellátása, valamint a projektek, programok megvalósításának szakmai ellenőrzése. A Támogatáskezelő Főosztály vezetője feladatait a gazdasági igazgató irányítása mellett látja el. Tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítését a Pénzügyi Lebonyolítási Osztályt vezető főosztályvezető-helyettes látja el.

Pénzügyi Lebonyolítási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) kezelői megállapodáshoz létrehozott fejezeti kezelésű számla teljes körű kezelése, könyvviteli és beszámolási feladatok;

2) lebonyolítási megállapodáshoz létrehozott fejezeti kezelésű számlák pénzforgalmának kezelése;

3) támogató okirathoz kapcsolódó feladatok kezelése;

4) támogatások nyilvántartása;

5) támogatások kiutalása és a követelések kezelése, így különösen a Biztos Kezdet Gyerekházak, az utcai szociális munka, az alacsonyküszöbű ellátás, a krízisközpontok, titkos menedékházak, a fejlesztő foglalkoztatás, a szociális intézményi foglalkoztatás, a szociális foglalkoztatás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a drogmegelőzés finanszírozásával kapcsolatos feladatok ellátása;

6) az EMMI-vel és társosztályokkal való kapcsolattartás;

7) adatszolgáltatások teljesítése;

8) iratanyag nyilvántartása, megőrzése.

Szakmai Ellenőrzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítása, így különösen a Biztos Kezdet Gyerekházak, az utcai szociális munka, az alacsonyküszöbű ellátás, a krízisközpontok, titkos menedékházak, a fejlesztő foglalkoztatás és a szociális intézményi foglalkoztatás pályáztatásával (tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos feladatok ellátása;

2) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos pénzügyi-szakmai ellenőrzési feladatok ellátása;

3) drogmegelőzéssel kapcsolatos pénzügyi-szakmai ellenőrzési feladatok ellátása;

4) elektronikus Pályázatkezelő Rendszer kezelése;

5) benyújtott elszámolások pénzügyi és szakmai ellenőrzése;

6) analitikus nyilvántartások vezetése;

7) feladatellátókkal és társosztályokkal való kapcsolattartás;

8) visszafizetési kötelezettség megállapítása, feladatellátó tájékoztatása;

9) támogatások nyilvántartása; 
  
10) elszámolások benyújtása;

11) elszámolások iratanyagának megőrzése.

Vissza