Powered by EverLive.net
Szakmatámogatási Főosztály
Fejlesztő Foglalkoztatási Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-1-769-1704 / mellék
E-mail:
Fő feladatai:

1) szakmai támogatást nyújt a fejlesztő foglalkoztatás és a szociális intézményi foglalkoztatás pályáztatásával (tervezésével, végrehajtásával, ellenőrzéssel és beszámolással) kapcsolatos feladatok ellátásához;

2) nyilvántartást vezet a fejlesztő foglalkoztatást végző intézmények foglalkoztatási tevékenységéről, adatairól, szakmai mutatóiról;

3) kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel, szociális szolgáltatást nyújtókkal, a Főigazgatóság kirendeltségeivel, intézmények vezetőivel, az egyéb érintett államigazgatási szervekkel;

4) közreműködik a szakmai beszámolók, jelentések szakmai előkészítésében, véleményezésben, a szakmai munkacsoportok szervezésében és azok levezetésében;

5) ellátja a fenntartott intézmények vonatkozásában a fejlesztő foglalkoztatás szakmai koordinációját, felügyeletét, támogatását.

Vissza