Powered by EverLive.net
Képzési Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-20-219-1119
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Képzési Főosztály vezetője a tevékenységét a főigazgató-helyettes közvetlen irányítása és felügyelete mellett látja el. A Főosztály ellátja a Főigazgatóság szociális ágazati
képzéssel, szakképzéssel, továbbképzéssel, alap- és szakvizsgarendszer működtetésével kapcsolatos feladatait. A Képzési Főosztály vezetőjét tartós távolléte vagy
akadályoztatása esetén a Képzésszervezési Osztály vezetője, együttes távollétük vagy akadályoztatásuk esetén a Továbbképzési Osztály vezetője helyettesíti.

Képzésszervezési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-30-500-2275
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fő feladatai:

1) elősegíti az EMMI tanfolyami képzésekkel összefüggő döntés-előkészítő munkáját;

2) részt vesz az egyes szociális munkakörök betöltéséhez jogszabályok által előírt tanfolyamok megvalósításához szükséges feladatok ellátásában, képzések megvalósításában (falu- és tanyagondnok, közösségi pszichiátriai gondozó és koordinátor, valamint támogató szolgálat-vezető, személyi segítő és személyszállító képzés), valamint felelős a Központi Oktatási Program szerinti nevelőszülői képzés felügyeletéért;

3) szervezi a tereptanárképzést;

4) engedélyezi a helyettes szülők, nevelőszülők külső intézmények által szervezett képzését, nyilvántartásba veszi a képzésben résztvevőket és képzőhelyeket;

5) évenként megjelenteti a jogszabályokban előírt képzésekről szóló közleményt;

6) terjeszti a szociális szak- és tankönyveket;

7) vezeti a személyes gondoskodást nyújtó szervezetekben szakmai tevékenységet végző szakképzett személyek működési nyilvántartását.

Továbbképzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-198-8474
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fő feladatai:

1) közreműködik a szociális terület továbbképzéseit és szakvizsgáit érintő döntések és jogszabályok előkészítésében;

2) működteti és fejleszti a szociális ágazat továbbképzési rendszerét;

3) ellátja a feladatköréhez kapcsolódó szakmai programok formai bírálatát;

4) jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatást végez;

5) továbbképzési programokat minősít;

6) a szociális ágazat alap- és szakvizsga rendszerét működteti, valamint az országos vizsgahely-hálózatot koordinálja, az alap- és szakvizsga centrumok pályáztatását végzi, szociális alap- és szakvizsgát szervez;

7) ellátja a Főigazgatóságnál lebonyolításra kerülő szociális képzési területet érintő európai uniós projektek szakmai támogatását.


Szakképzési Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Telefonszám: +36-70-683-8135
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fő feladatai:

1) közreműködik a szociális szakmacsoport szabályozási környezetének kialakításában, a szakmai anyagok véleményezésében;

2) ellátja az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) foglalt szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítésekkel kapcsolatos szakmai feladatait;

3) a miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések vonatkozásában vizsgaközpontot működtet, országosan ellátva a komplex és modulos szakmai vizsgákkal kapcsolatos tartalmi, módszerbeli, szervezési, koordinálási és dokumentációs vagy nyilvántartási feladatokat, szervezi a szakképzés vizsgaelnökeinek és szakértőinek felkészítését;

4) gondoskodik az OKJ szakképesítések központi írásbeli vizsgatételeinek jogszabályok szerinti kidolgozásáról, jóváhagyásáról, expediálásáról, a szóbeli tételsorok gondozásáról, kiadásáról;

5) szakmai segítséget nyújt a szakképzés résztvevői részére (pl. szakmai ajánlásokat tesz a képzések, szakmai vizsgák lebonyolításával kapcsolatban, szakmai fórumok szervezése).

 

 Vissza