Powered by EverLive.net

Szakmai Ajánlás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyta a Támogató Szolgálatok működésével kapcsolatos szakmai szabályozó dokumentumot. A szakmai ajánlás többek között tartalmazza a szolgáltatási elemek részletesebb kibontását, mely iránymutatást jelent a Szolgálatok részére a szakmai program felülvizsgálatához és módosításához. A Szakmai ajánlás és annak mellékletei az alábbiakban letölthető.

Szakmai Ajánlás

Gondozási napló

Szállítási elszámoló adatlap

Havi nyilvántartás feladatmutató számításról

Szakmai ajánlás mellékletek összes

 
Oktatási program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóváhagyta a támogatott lakhatásban elvégzendő komplex támogatási szükségfelmérésekhez kapcsolódóan, a komplex támogatási szükségletmérő szakemberek oktatási programját. A Dokumentum tartalmazza a képzés jogszabályi hátterén túl a képzési program moduljait is, továbbá egy szempontsort, ami a felvételi beszélgetéshez nyújt segítséget.  Az oktatási program az alábbiakban letölthető.

Oktatási program komplex támogatási szükségletfelmérésekhez