Powered by EverLive.net

A projektek keretében az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapjának finanszírozásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttatunk el a rászoruló személyekhez.

RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” című felhívás

Az RSZTOP-1.1.1-16 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP-projektek végrehajtása 2 szakaszban valósul meg. Az 1. szakasz célja egy három megyére kiterjedő „Pilot projekt” megvalósítása volt, amelynek tapasztalatait felhasználjuk a 2. szakasz országos végrehajtása során.

RSZTOP -1.1.1-16-2016-00001 - Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára („pilot” szakasz)

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF), jogutódlással átvette a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 azonosító számon regisztrált kiemelt projekt megvalósítására 2016. május 10-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma - EFOP-RSZTOP Irányító Hatósággal kötött támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását.

Az 1. szakasz előkészítése 2016-ban, a tényleges megvalósítás 2017. júniusában kezdődött, lezárására pedig 2018. szeptember 30-án került sor. Az osztások 2018. júniusban lezárultak. A célcsoport meghaladta a 10 ezer főt. Az élelmiszercsomagok vásárlására 1,055 Mrd Ft állt rendelkezésre. A megvalósítás helyszínei Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék voltak.

A projekt keretében élelmiszercsomaghoz jutottak a kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem részesülő, elsősorban 0-3 éves korú (illetve a nyári iskolaszünet időszakában a 7-14 éves korú) gyermekek családjai, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyák, amely háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától).

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 projekt keretében 2017. június és 2018. június között a három megyében összesen 150 567 db élelmiszercsomag kiosztására került sor.

RSZTOP 1.1.1-16-2016-00002 - Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében

- Támogatás összege:18,27 Md Ft (indikátor: 100.000 fő/év)
- Támogatási szerződés az SZGYF és az Irányító Hatóság között megkötésre került
- Osztások tényleges megkezdése: 2017.decemberétől, folyamatosan.
- Célcsoport: a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 0-3 éves gyermeket nevelő családok, illetve olyan háztartásban élő várandós anyák, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától). A nyári iskolai szünet alatt a célcsoport kibővül a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 7-14 éves gyermeket nevelő családokkal (július-augusztus),

Az RSZTOP-1.1.1. két szakasza keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor. Ezen kiemelt projekt keretében alapvető élelmiszereket tartalmazó, 6-10 kg súlyú csomagokat osztunk, havonta egy alkalommal, hathavonta meghatározott csomagtartalommal.

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 projekt megvalósítása országos, ugyanakkor az indulásakor még tartott a pilot program, így induláskor 16 megyében kezdődött meg a 2. szakasz keretében az osztás.

2018. júliustól a projekt már valóban országosra bővült, így jelenleg is mind a 19 megyében a 2. szakasz csomagjainak osztása zajlik, az átlagosan havi kb. 25-26.000 főt kitevő célcsoport számára. A júliusi-augusztusi hónapokban zajló osztások során a 7-14 éves korú RGYK jogosultakkal együtt már több mint 100.000 gyermek és várandós anya részesül élelmiszercsomagban.

2017. december 01. - 2019. október 31. között összesen már több mint 766.000 db csomagot osztottunk ki a projekt keretében. A csomagok osztása folyamatos, az SZGYF Kirendeltségei és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok együttműködésében.

RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 - Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára

- Támogatás összege: ~2,290 milliárd forint (indikátor: 20.000 fő/év)
- Támogatási szerződés az SZGYF és az Irányító Hatóság között megkötésre került megkötésre került
- Osztások megkezdése: 2018. február, évi egy alkalommal.

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében alapvető fogyasztási cikkekkel és anyagi támogatással lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP-2.1.1. keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttat a kedvezményezett és regionálisan kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-3 éves gyermeket nevelő családok, valamint az olyan háztartásban élő várandós anyák (a magzat 3 hónapos korától) életminőségének javítása érdekében, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. A szegénységben élő gyermekek esetében olyan hiányzó fogyasztási cikkek nyújthatók, mint például babacsomag, a gyermek életkorának megfelelő könyvek és készségfejlesztő játékok, tisztálkodó és mosószerek.

A projekt keretében 2019. évben várhatóan ezen felül alapvető anyagi támogatás (tisztálkodási szerek és iskolai felszerelések) nyújtása is megvalósul az 1-8. évfolyamos, RGYK-jogosult gyermekek részére, a Klebelsberg Központ, mint konzorciumi partner együttműködésével.

Az RSZTOP-2.1.1 projekt keretében 2018. évben 25.964 db, 2019. évben 26.469 db alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot osztottunk ki a rászorulói célcsoport tagjai körében.
A következő osztási időszakot az 1-8. évfolyam részére osztandó, a Klebelsberg Központ által megvalósítandó ún. „tanszerosztás” fogja jelenteni, még 2019. évben, az alapvető fogyasztási cikkek következő osztása pedig 2020. évben várható.

RSZTOP-4.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára”

Projekt azonosítószáma: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001

Magyarország Kormányának intézkedései alapján az RSZTOP-4.1.1-16 projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomagot juttat a kedvezményezett járásokban élő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoznak a rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában részesülő személyek, amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkeznek. (A jövedelmet személyenként vagy háztartáson belül számolva kell meghatározni, és a támogatott számára kedvezőbb, vagyis alacsonyabb értéket kell figyelembe venni). A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő személyek nem részesülhetnek támogatásban.

Az RSZTOP keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, a szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek élethelyzetének javítása érdekében történő intézkedések végrehajtására kerül sor. Az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatják az Európai Unió Európa 2020 stratégiája céljait, amelyek eléréséhez az RSZTOP projekt is hozzájárul a leginkább rászoruló személyek élethelyzetének javítását szolgáló programmal.

Az RSZTOP kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében tartós élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

A program során, várhatóan 2023-ig, évente kettő-négy alkalommal kapnak csomagot a jogosultak, amelyről előzetesen személyre szóló levélben értesítjük őket. A projekt során legalább 50 000 rászoruló kap rendszeres időközönként támogatást. Az első osztási időszak ütemezetten 2018 áprilistól -  júniusig tartott, 1055 településen került sor osztásra.
2018. évben kiosztott csomagok száma: 113 634 db.

Projekttel kapcsolatos adatok:

A rendelkezésre álló forrás: 9.996.000.000.- Forint.

Jogosultak száma: országosan ~ 55 ezer fő

Csomag:
A csomag közel 10 kg súlyú és tartós élelmiszert tartalmaz, többek között tejet, mézet, rizst, száraztésztát, finomított napraforgó étolajat.