Powered by EverLive.net

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor.

A projektek keretében az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alapjának finanszírozásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával élelmiszert és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttatunk el a rászoruló személyekhez.

RSZTOP-1.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szegény gyermekes családok számára” című felhívás

Az RSZTOP-1.1.1-16 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP-projektek végrehajtása 2 szakaszban valósul meg. Az 1. szakasz célja egy három megyére kiterjedő „Pilot projekt” megvalósítása volt, amelynek tapasztalatait felhasználjuk a 2. szakasz országos végrehajtása során.

 

1. szakasz

Az 1. szakasz előkészítése 2016-ban kezdődött, lezárására 2018. szeptember 30-án került sor. Az osztások 2018. júniusban lezárultak. A célcsoport meghaladta a 10 ezer főt. Az élelmiszercsomagok vásárlására 1,055 Mrd Ft állt rendelkezésre. A megvalósítás helyszínei Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék voltak.

A projekt keretében élelmiszercsomaghoz jutottak a kedvezményezett járásokban élő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, intézményi ellátásban nem részesülő, elsősorban 0-3 éves korú (illetve a nyári iskolaszünet időszakában a 7-14 éves korú) gyermekek családjai, illetve az olyan háztartásban élő várandós anyák, amelyben háztartásban aktív korúak ellátására jogosult személy él (a magzat 3 hónapos korától).


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF), mint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 azonosító számon regisztrált kiemelt projekt megvalósítására 2016. május 10-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma - EFOP-RSZTOP Irányító Hatósággal támogatási szerződést kötött.

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 projekt keretében 2017. június és 2018. június között a három megyében összesen 150 567 db élelmiszercsomag kiosztására került sor.

 

2. szakasz

- 18,27 milliárd forint (indikátor: 100.000 fő/év)

- Támogatási szerződés megkötésre került

- Osztás megkezdése: 2017.december  

Az RSZTOP keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor. Ezen kiemelt projekt keretében élelmiszert tartalmazó csomagokat osztunk havonta egy alkalommal.

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 projekt keretében az első szállítás alkalmával 16 megyébe összesen 13 340 db élelmiszercsomag került, amelyből az első, 2017. decemberi osztás során összesen 10 702 db élelmiszercsomag talált gazdára 593 településen a 0-3 éves korú RGYK jogosultak körében.

  1. júliustól a projekt már országosra bővült, így mind a 19 megyében a 2. szakasz csomagjainak osztása zajlik, a kb. 25-26.000 fős célcsoport számára. 2018. július-augusztus hónapban megtörtént a 7-14 éves korú RGYK jogosultak részére is a csomagosztás, amely időszakban több mint 100.000 gyermek és várandós anya részesült élelmiszercsomagban.
  1. december 01. és 2018. december 31. között összesen 396.831 db csomagot osztottunk ki a projekt keretében. A csomagok osztása 2019. évben is zajlik.

RSZTOP-2.1.1. „ Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című felhívás

- 2,121 milliárd forint (indikátor: 20.000 fő/év)

- Támogatási szerződés megkötésre került

- Osztás megkezdése 2018. február

Az RSZTOP keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagot juttat a kedvezményezett járásokban élő, intézményi étkeztetésben nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0-3 éves gyermeket nevelő családok, valamint az olyan háztartásban élő, várandós anyák (a magzat 3 hónapos korától) életminőségének javítása érdekében, amelyben aktív korúak ellátására jogosult személy él. A szegénységben élő gyermekek esetében olyan hiányzó fogyasztási cikkek nyújthatók, mint például babacsomag, ruházati termékek, a gyermek életkorának megfelelő könyvek és készségfejlesztő játékok, tisztálkodó és mosószerek.

Az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében alapvető fogyasztási cikkekkel lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

Az RSZTOP keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések végrehajtására kerül sor. Ezen kiemelt projekt keretében alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagokat osztunk évente egy alkalommal.

Az RSZTOP-2.1.1 projekt keretében 2018. évben 25.970 db csomagot osztottunk ki. A következő osztási időszakra várhatóan 2019. tavaszán fog sor kerülni.

 

RSZTOP-4.1.1. „Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára”

 

Projekt azonosítószáma: RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001

 

Magyarország Kormányának intézkedései alapján az RSZTOP-4.1.1-16 projekt keretében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszercsomagot juttat a kedvezményezett járásokban élő, szociálisan rászoruló, megváltozott munkaképességű és rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoznak a rokkantsági vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában részesülő személyek, amennyiben legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi jövedelemmel rendelkeznek. (A jövedelmet személyenként vagy háztartáson belül számolva kell meghatározni, és a támogatott számára kedvezőbb, vagyis alacsonyabb értéket kell figyelembe venni). A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő személyek nem részesülhetnek támogatásban.

Az RSZTOP keretében a szegénység csökkentése érdekében racionalizált, a szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek élethelyzetének javítása érdekében történő intézkedések végrehajtására kerül sor. Az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatják az Európai Unió Európa 2020 stratégiája céljait, amelyek eléréséhez az RSZTOP projekt is hozzájárul a leginkább rászoruló személyek élethelyzetének javítását szolgáló programmal.

Az RSZTOP kiemelt projekt célja, hogy rendszeres segítségnyújtás keretében tartós élelmiszercsomaggal lássa el az RSZTOP által meghatározott célcsoportba tartozó személyeket, családokat, az Európai Unió és Magyarország Kormányának finanszírozásával.

A program során, várhatóan 2022-ig, évente négy alkalommal kapnak csomagot a jogosultak, amelyről előzetesen személyre szóló levélben értesítjük őket. A projekt során legalább 50 000 rászoruló kap rendszeres időközönként támogatást. Egy rászoruló személy átlagosan háromhavonta kap tartós élelmiszer csomagot. Az első osztási időszak ütemezetten 2018 áprilisától júniusáig tartott, 1055 településen került sor osztásra. A második osztási időszak 2018. júliustól októberig tartott, 986 településen került sor a csomagok osztására. A harmadik ütem 2018. novemberétől tart, amelynek keretében folyamatosak a csomagátadások és ezt követően várhatóan 2019. márciusi kezdettel következik a negyedik osztási időszak.

  1. évben kiosztott csomagok száma: 113 634 db.

Projekttel kapcsolatos adatok:

 

A rendelkezésre álló forrás: 9.996.000.000.- Forint.

 

Jogosultak száma: országosan 57.697 fő (2018. szeptemberi adatok)

 

Csomag:

A csomag közel 10 kg súlyú és tartós élelmiszert tartalmaz, többek között tejet, búza finomlisztet, kristálycukrot, mézet, rizst, száraztésztát, finomított napraforgó étolajat, lekvárt.