Powered by EverLive.net

Összefoglaló a június 22-23-24-én Debrecenben rendezett
eseményről


A konferencia megrendezését a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetőjének, Elekes Zoltán úrnak a megkeresése alapozta meg. Indítványozta a Kárpát-medencében élő, családjukban nem nevelhető gyermekek és a velük foglalkozó szakemberek, szervezetek érdekében a szakmai hálózatépítés gondolatának megvalósulását, lehetőséget adva ezáltal szakmai együttműködésekre, a közös problémák körülhatárolására és az együtt gondolkodásra. Az EMMI anyagi támogatásával az SZGYF által megszervezett konferencia lehetőséget biztosított a hazai és a határon túli gyermekvédelmi intézmények vezetői és munkatársai számára egymás megismerésére, szakmai együttműködések kialakítására, illetve erősítésére, közös programok jövőbeni szervezésére. A meghívott résztvevők a magyar állami, civil és egyházi fenntartású, valamint erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, és anyaországi gyermekvédelmi intézmények vezetői, munkatársai voltak. A konferencia nyelve magyar volt.
A részvevők köre rendkívül széles volt, egyaránt képviseltették magukat állami, civil és egyházi határon túli és hazai szervezetek. Hazai részről jelen volt az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára és munkatársai, többek között a Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály vezetője és munkatársai. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója és munkatársai, az SZGYF Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségének igazgatója és kollégái házigazda szerepet töltöttek be.
Számos gyermekvédelmi intézmény vezetője és munkatársai voltak jelen, az állami fenntartású intézményeken túl a civil szervezetek részéről a Csányi Alapítvány, az SOS Magyarország Egyesület, a LOSZE képviselői is megjelentek. A gyermekvédelmi intézményeket fenntartó egyházak közül a római katolikus, a görög katolikus, a református, a baptista egyházak képviseltették magukat.


Határon túlról megjelentek:

Erdélyből:

•    a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője és munkatársai,
•    a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője és munkatársai,
•    a Csibész Alapítvány vezetője és munkatársa,
•    a Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője és munkatársai,
•    a Szatmár Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Hivatal vezetője és munkatársai,
•    a Szatmári Egyházmegyei Caritas vezetője és munkatársai,
•    a Válaszút – Kallós Zoltán Szórványkollégium vezetője és munkatársa,
•    a Gyulafehérvári Caritas vezetője és munkatársai,
•    a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat képviselői.

Vajdaságból: a Poverelló Alapítvány munkatársai,

Felvidékről: a Párkányi Gyermekotthon vezetője és munkatársa,

Kárpátaljáról: a Sámuel Alapítvány munkatársai, a Kezünkben a Jövő Alapítvány munkatársai, a Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon munkatársai.

A konferencia munkaformái támogatták a résztvevők kapcsolatépítését, tudásmegosztását és a további közös programok tervezését.  A plenáris ülésekre épült rá a poszter bemutató és szakmai börze, a szakmai témák mélyítésére a workshopok adtak teret, ahol a témák feldolgozását egy határon túli és egy hazai felkért szakember korreferátuma támogatta, a megbeszéléseket a témában jártas, nagy tapasztalattal rendelkező szakértő vezette. A pódiumbeszélgetéseken pedig egyházi és civil szervezetek beszélhettek tevékenységükről, szakmai hitvallásuk ismertetésével.

A konferencián két nagy előadás volt hallható: prof. dr. Bagdy Emőke szakpszichológus „A segítők segítése” témában osztotta meg gondolatait, és Lakner Zoltán Lehel Phd., a Szociálpolitikai Szemle főszerkesztője, aki „Történetiség határon innen és túl” címmel ismertette Kárpát-medencei gyermekvédelmi kutatásának eredményeit.

A konferencia második napján került sor a határon túlról érkezett szervezetek, az EMMI és az SZGYF képviselőinek fókusz beszélgetésére. A fókusz beszélgetés központi témája a kapcsolati háló kiépítése, az együtt gondolkodás folytatása, a Kárpát-medencei gyermekvédelmi hálózat fórumának létrehozása volt. Igényként fogalmazódott meg a segítő szakmában dolgozók továbbképzésének támogatása és az országok közötti gyermekvédelmi rendszerek kölcsönös megismerése, akár uniós pályázatok lehetőségével. Megfogalmazódott a közös szakmai képzések, tematikus programok, tapasztalatcserét segítő tanulmányutak szervezése, és az ellátottak kölcsönös partneri utaztatása, különös tekintettel a tehetséggondozás támogatására, tehetségmenedzsment létesítésére. Javaslat hangzott el a nevelőszülők és neveltek találkozásának biztosítására, esetleg tábor keretében. A Beregszászi Főiskola nyitott egy kihelyezett képzés befogadására, ami segíthetné a terület szakembereinek továbbképzését. A megbeszélés során egyöntetűvé vált egy közös kommunikációs rendszer kialakításának a szükségszerűsége, ami alkalmas fórum működtetésére is a tagok részére.
A konferencia résztvevőinek egyedi élményt adott a 2015-ös Fölszállott a páva döntőseinek gálaműsora, valamint a második nap estéjén a közös éneklés és táncház. A konferencia elérte célját, hiszen találkoztak, ismerkedtek, dolgoztak, beszélgettek a szakemberek, és kinyilvánították közösen, hogy ezt követően is szeretnének egymással találkozni határon innen és túl.

Szarka Attila, főosztályvezető-helyettes
SZGYF Központ – Szakmai Irányítási Főosztály

 

 

PROGRAM

2016. JÚNIUS 22. SZERDA — ELSŐ NAP
09.00 Regisztráció  
10.00 Köszöntő
Rácz Róbert kormánymegbízott
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Komolay Szabolcs alpolgármester
Debrecen Megyei Jogú Város
 
10.20 Gyermekműsor  
10.40 Előadás
Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
 
11.10 Előadás Bátori Zsolt főigazgató Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
11.25 A Hargita megyei gyermekvédelmi ellátó rendszer és a megyei jó gyakorlatok
Elekes Zoltán vezérigazgató
Hargita Megyei Szociális és Gyerekvédelmi Vezérigazgatóság — Románia
PDF
11.50  „Határon túl” — Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság bemutatkozása
Románia — Erdély
PDF 
12.15 Ebédszünet  
13.15 „Határon túl” — Csibész Alapítvány bemutatkozása
Románia — Erdély
PDF
13.30 A segítők segítése
prof. dr. Bagdy Emőke szakpszichológus, professzor emeritus
Károli Gáspár Református Egyetem
 
14.15 „Határon túl” — Bihar Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság bemutatkozása
Románia — Erdély
PDF
14.40  „Határon túl” — Szatmár Megye Szociális és Gyermekvédelmi Hivatalának bemutatkozása PDF
15.00 „Határon túl” — Szatmári Egyházmegyei Caritas bemutatkozása
Románia — Erdély
 
15.20 Kávészünet  
15.50 „Határon túl” — Poverello Alapítvány bemutatkozása
Szerbia — Vajdaság
PDF
16.05 „Határon túl” — Válaszút — Kallós Zoltán Szórványkollégium bemutatkozása
Románia — Erdély
PDF
17.10 Az első nap összefoglaló zárása (10’)  
18.30 Kulturális műsor a 2015-ös gyermek Fölszállott a páva döntőseivel  
20.00 Vacsora  
 
2016. JÚNIUS 23. CSÜTÖRTÖK — MÁSODIK NAP
09.00 Megnyitó  
09.05 Történetiség határon innen és túl
Lakner Zoltán Lehel Phd., főszerkesztő
Szociálpolitikai Szemle
PDF
09.35 „Határon túl” — Párkányi Gyermekotthon bemutatkozása
Szlovákia — Felvidék
PDF
09.50 „Határon túl” — Sámuel Alapítvány bemutatkozása
Ukrajna — Kárpátalja
PDF
10.05 „Határon túl” — Szent Mihály Gyermekotthon bemutatkozása
Ukrajna — Kárpátalja
 
10.20 „Határon túl” — Kezünkben a jövő Alapítvány bemutatkozása
Ukrajna — Kárpátalja
PDF
10.35 „Határon túl” — Nagydobronyi Református Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon bemutatkozása
Ukrajna — Kárpátalja
PDF
10.50 „Határon túl” — Gyulafehérvári Caritas bemutatkozása
Románia — Erdély
PDF
11.05 Kávészünet  
11.40 Börze és Workshop
„Dilemmáink a gyermekvédelemben határon innen és túl”
Témafelvezetés hazai és határon túli referáló szakemberek közreműködésével, műhelymunka szekcióvezetőkkel.
1. Tapasztalatok a nevelőszülők toborzásáról, kiválasztásáról, felkészítéséről
2. …és rajtunk ki segít? Szakemberek továbbképzése, a szupervízió lehetőségei
3. Nagykorúvá váló ellátottak életkezdési esélyei, önállósodás, leválás
4. Terápiás lehetőségek, függőségek, pszichiátriai esetek gyermekvédelmi kezelése
5. Út az alapellátástól a szakellátásig és vissza — családi kapcsolatok és hazagondozás
6. Oktatás és képzés, tankötelezettség, magántanulóság, belső iskolák
7. Esély a jövőre — Közösségteremtés kulturális és sportprogramokkal, tehetség-kutatás és tehetséggondozás
 
13.00 Ebédszünet  
14.00 Pódiumbeszélgetés a Workshop szekcióvezetőivel  
15.00 Szabadprogram  
17.00 Közösségi program külső helyszínen — bográcsvacsora és táncház  
 
2016. JÚNIUS 24. PÉNTEK — HARMADIK NAP
09.00 Megnyitó  
09.15 Pódiumbeszélgetés: Egyházak gyermekvédelmi szolgáltatásai  
10.45 Kávészünet  
11.15 Pódiumbeszélgetés: Civil szervezetek gyermekvédelmi szolgáltatásai  
12.30 Gyermekműsor  
12.45 Konferenciazárás
Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
 
13.15 Ebéd