SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT-Gyermekvédelmi asszisztens-Tiszadob

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Gyermekvédelmi asszisztens
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Lakásotthonban élő gyermekek teljes körű ellátásának segítése, folyamatos munkarendben. Részt vesz a programok lebonyolításában, gyermekkísérésben. A nevelő távollétében ellátja a helyettesítését.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Váltásos, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tiszadob

Álláshirdető szervezet bemutatása: Gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása.

Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára speciális ellátás biztosítása. Utógondozás, utógondozói ellátás.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Illetmény,juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , a(z) 257/2000.(XII.26.)Korm.rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelkezései az irányadók.Felvilágosítás:Terebesné Lipcsei Judit Szakmai intézményvezető h. 0620/4872361 Jelentkezni: terebesne.lipcsei.judit@szszbmgyk.hu email címen vagy 4456 Tiszadob, Táncsics utca 12.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés

felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Gyermek- és ifjúságvédelem, középiskola,gimnázium, képzési programok (OKJ)

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1997.évi XXXI.tv. 10/A § (1)a-c pont alapján szükséges
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1992.évi XXXIII.tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont alapján szükséges.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • mentálhigiénés asszisztens (OKJ) – pedagógiai asszisztens( OKJ), pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ)
 • gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ) – szociális asszisztens (OKJ) – szociális segítő (OKJ)
 • ifjúságsegítő (OKJ) – felsőfokú szociális munkás asszisztens – felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens
 • szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens – szociális és mentálhigiénés szakgondozó – pedagógiai munkatárs
 • gyermek-és ifjúságvédelmi asszisztens – gyermekotthoni asszisztens (OKJ)

– gyermek,-és ifjúsági felügyelő I.(OKJ)

 • gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)

Probléma-megoldó készség (alap)

Felelősség-vállalás (alap)

Együttműködés (alap)

Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.26. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok