SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT-Gyermekfelügyelő-Berkesz

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Gyermekfelügyelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A lakásotthonban elhelyezett gyermekek gondozása, nevelése, teljes körű ellátásának biztosítása,folyamatos munkarendben. A napi rendszeres tevékenységek irányítása, az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai,öltözködési szokásainak kialakítása. Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségügyi ellátását. Önállóságra nevelés. Szabadidőszervezés. Egyéni, gondozási nevelési tervben foglaltak végrehajtása

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Váltásos, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Berkesz

Álláshirdető szervezet bemutatása: Gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása.

Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára speciális ellátás biztosítása. Utógondozás, utógondozói ellátás.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , a(z) 257/2000.(XII.26.)Korm.rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelkezései az irányadók.Felvilágosítás:Terebesné Lipcsei Judit Szakmai intézményvez.h.0620/4872361 Jelentkezni: terebesne.lipcsei.judit@szszbmgyk.hu ,4456 Tiszadob, Táncsics utca 12

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,

felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Gyermek- és ifjúságvédelem, általános iskola

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1997.évi XXXI.tv. 10/A § (1)a-c pont alapján szükséges
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1992.évi XXXIII.tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont alapján szükséges.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

 • gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ) vagy
 • speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon speciális csoportja kivételével- dajka (OKJ) vagy
 • óvodai dajka (OKJ), dajka (01193003) vagy – gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy
 • gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy
 • pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens), (gyógypedagógiai asszisztens) vagy
 • szociális és mentálhigiénés szakgondozó vagy – pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ) vagy
 • gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ) vagy – gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ) vagy
 • szociális- és gyermekvédelmi szakasszisztens vagy – kisgyermekgondozó- ,nevelő (OKJ)
 • gyermek- és ifjúsági felügyelő – szociális segítő (OKJ), ifjúság segítő (OKJ) vagy

pedagógiai asszisztens (OKJ) vagy – mentálhigiénés asszisztens (OKJ) vagy

 • felsőfokú szociális munkás asszisztens – felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens , – gyermek- és ifjúsági felügyelő I.(OKJ)

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.26. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok