SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE- GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT-Gyermekfelügyelő-Berkesz – Pipacs lakásotthon

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 60831
Intézményi iktatószám: 91511-H/744-48/2024


ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE


pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Gyermekfelügyelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A lakásotthonban elhelyezett gyermekek gondozása, nevelése, teljes körű ellátásának biztosítása, folyamatos munkarendben. A napi rendszeres tevékenységek irányítása, az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai, öltözködési szokásainak kialakítása. Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségügyi ellátását. Önállóságra nevelés. Szabadidőszervezés. Egyéni, gondozási nevelési tervben foglaltak végrehajtása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Váltásos,
Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Berkesz

Álláshirdető szervezet bemutatása: Gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása. Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára speciális ellátás biztosítása. Utógondozás, utógondozói ellátás.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , a(z) 257/2000.(XII.26.)Korm.rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelkezései az irányadók.
Felvilágosítás: Oláh Edina Gyermekotthon vezető 0620/9982605
Jelentkezni: berkesz.iroda@szszbmgyk.hu vagy 4521 Berkesz, Rákóczi út 5./B


Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Gyermek- és ifjúságvédelem, általános iskola

  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1997.évi XXXI.tv. 10/A § (1)a-c pont alapján szükséges
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1992.évi XXXIII.tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont alapján szükséges.

  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 • gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ) vagy
 • speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és gyermekotthon speciális csoportja kivételével- dajka (OKJ) vagy
 • óvodai dajka (OKJ), dajka (01193003) vagy – gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) vagy
 • gyermekotthoni asszisztens (OKJ) vagy
 • pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens), (gyógypedagógiai asszisztens) vagy
 • szociális és mentálhigiénés szakgondozó vagy – pedagógiai és családsegítő
  munkatárs (OKJ) vagy
 • gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ) vagy – gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens (OKJ) vagy
 • szociális- és gyermekvédelmi szakasszisztens vagy – kisgyermekgondozó- ,nevelő (OKJ)
 • gyermek- és ifjúsági felügyelő – szociális segítő (OKJ), ifjúság segítő (OKJ) vagy
 • pedagógiai asszisztens (OKJ) vagy – mentálhigiénés asszisztens (OKJ) vagy
 • felsőfokú szociális munkás asszisztens – felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens
  , – gyermek- és ifjúsági felügyelő I.(OKJ)

  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.20. 00:00
  A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.27. 00:00
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
  Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22.

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok