Powered by EverLive.net

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) hatályba lépésével megszűnt a rehabilitációs kártya jogintézménye, így 2019. január 1-jétől rehabilitációs kártya nem igényelhető, illetve ahhoz kapcsolódóan adókedvezmény nem érvényesíthető.

A rehabilitációs kártya helyett foglalkoztatást ösztönző új eszközként 2019. január 1-jétől bevezetésre került a megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény (a továbbiakban: adókedvezmény), amelyet a Szocho tv. 13. §-a szabályoz.

A szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény illeti meg
a)    a munkaviszonyban megváltozott munkaképességű természetes személyt foglalkoztató kifizetőt az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból,
b)    a megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból,
c)    a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot, az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget a megváltozott munkaképességű tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára tekintettel terhelő adóból.

Az adókedvezmény szempontjából megváltozott munkaképességű személy az a foglalkoztatott, egyéni vállalkozó, illetve tag,
a)    akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű, vagy
b)    aki 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján megállapított – I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a, 19. § (1a) bekezdése vagy 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.

Az adókedvezmény mértéke az adómegállapítási időszakra a kifizető által a foglalkoztatott után, az egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított, a tag után pedig a kifizető által megállapított adóalap 17,5%-a, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 17,5%-a.

Az adókedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat birtokában érvényesítheti.

A megváltozott munkaképességű személy köteles tájékoztatni az adókedvezmény érvényesítőjét (ide nem értve a megváltozott munkaképességű egyéni vállalkozót) a jogosultság megszűnéséről az arról szóló határozat átvételétől számított 5 munkanapon belül.

Ha az adókedvezmény érvényesítésének feltételei már nem teljesülnek, a kedvezmény a jogosultság megszűnését követő hónaptól nem vehető igénybe.

2020.