Powered by EverLive.net

A nemzeti ügyektől eltérően a nemzetközi jogintézményekkel érintett ügyek elbírálása során nem csak a magyar, hanem az Európai Unió szociális biztonságra vonatkozó és/vagy a kétoldalú egyezmények, megállapodások rendelkezéseit is alkalmazni kell.

Nemzetközi ügynek minősülnek továbbá a harmadik országban (azaz nem EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai/szociális biztonsági egyezményt kötött országban) élő személyek által előterjesztett kérelmek is, de esetükben a kérelem elbírálásánál nem kerül sor az EU koordinációs rendeleteinek és/vagy a kétoldalú egyezmények rendelkezéseinek alkalmazására. Az eljárást az erre a célra rendszeresített Adatlapon lehet megindítani, melyet - a személyi adatok és az aláírás magyar külképviseleti szerv vagy közjegyző általi hitelesítése után - közvetlenül az illetékes magyar intézmény (Budapest Főváros Kormányhivatala - 1035 Budapest, Váradi utca 15., Postafiók: 1590 Budapest Pf. 155) részére kell postai úton megküldeni.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
2020.