Powered by EverLive.net

 

2.1. Közzétételi egység tárgya

Dátum

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

2021. június ….

 

·       1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

 

·       1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

 

·       A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

 

·       316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

 

·       2/2021. (II. 26.) EMMI utasítás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról

 

·       Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közszolgálati szabályzatáról szóló 2/2020. (VIII. 31.) SZGYF utasítás

 

·       23/2018 (VII.27) SZGYF szabályzat az adatvédelem és adatbiztonság szabályairól

 

·       3/2018. (VIII. 14.) SZGYF utasítás a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről