Powered by EverLive.net

 

2.5. Közzétételi egység tárgya

Dátum

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

2021. június ….

 

 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál nem keletkezik ebben a közzétételben releváns információ.