Powered by EverLive.net

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alaptevékenységéhez és szervezetéhez kapcsolódó egyéb jogi dokumentumok

31/2016. (VI. 30.) EMMI-BM-IM-MvM együttes utasítás a Gyermekeink Biztonságáért Kiemelt Ügyek Munkacsoportról