Együttműködési megállapodást írt alá február 5-én az állami fenntartásában működő szociális és gyermekvédelmi intézményekben élők tehetséggondozásának támogatására a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége nevében Bajor Péter ügyvezető elnök, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részéről Benedek István főigazgató-helyettes.

A megállapodás célja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásban működő intézményekben élők tehetséggondozásának segítése, a felek folyamatos párbeszéde és gyakorlati együttműködése.
A dokumentum aláírói egyetértettek abban, hogy a tehetség egy különleges természeti kincs, ezért fontos, hogy a tehetséges fiatalok bármilyen szociális környezetben is éljenek, a tehetségüket felismerjék, kibontakoztathassák, hiszen ez fog számukra örömöt szerezni és lesz leginkább a környezet és a társadalom hasznára. Nemcsak a kiemelkedő tehetségeket kell támogatni, hanem mindazokat, akik keresik saját pályájukat, akiknek szükségük van a felzárkózásra.

Benedek István főigazgató-helyettes kérdésére Bajor Péter ügyvezető elnök elmondta, hogy a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége civil ernyőszervezett 38 tagszervezettel, a Kárpát-medencében összesen 1400, a határainkon innen 1100 tehetségponttal. Szervezetükben a tehetséggondozást mintegy kétszáz szakember, köztük pszichológusok és pedagógusok segítik. Az idén tízéves Nemzeti Tehetség Program keretrendszerét használják, amely széles politikai konszenzussal indult el annak idején, és kiemelt nemzeti ügyként támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma is.

A Nemzeti Tehetség Program közös ügy, amely a társadalom minden csoportját érinti. Jellegzetessége, hogy programjai civil társadalmi és állami összefogással valósulnak meg. A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetséggondozó helyi programok és a tehetségek egyéni fejlesztésének a támogatása. A programon keresztül országos versenyeket, különböző tehetséggondozó műhelyeket segítenek, országos és határon túli tehetséghálózatot üzemeltetnek a sport, a zene, a képzőművészet és a tudományok területén.

Bajor Péter elmondta: a tehetséges fiatalok különféle támogatást igényelnek képességeik kibontakoztatására, többek között azt, hogy a lakókörnyezetükben működő civilszervezetek, és akár a társadalmi felelősségvállalásban élenjáró vállalatok is segítsék előmenetelüket. A tehetségsegítés érdekében példamutatóan erős a társadalmi összefogás az anyagi források terén: éves szinten 3 milliárd forint jut a tehetségek támogatására a Nemzeti Tehetség Programon keresztül. Ennek egyik felét, mintegy 1,3 milliárd forintot a személyi jövedelemadóból származó egyszázalékos felajánlások teszik ki, amit a kormány megkétszerez, illetve kiegészít. Nemzeti Tehetség Program iránti bizalmat fejezi ki, hogy évente 300-350 ezer állampolgár ajánlja fel kiemelt egy százalékát a program javára. A állam által kiegészített összeget úgynevezett hazai forrásként a minisztérium a civil szervezetekkel együttműködésben pályáztok formájában juttatja el a fiatalokhoz, oktatási intézményekhez, tehetségfejlesztő szervezetekhez.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a program civiloldali emblematikus szervezeteként keresi azokat a társadalmi erőket, amelyek át tudják venni a szempontrendszerüket, a legkorszerűbb pedagógiai és pszichológiai alapokat, aminek a segítségével a tehetséges fiatalok közül a kimagaslóakat és minden érdeklődőt segíteni tudjanak. A segítségnyújtás több részből áll: egyrészt a szakemberek, pedagógusok, nevelőszülők továbbképzéséből, hogy a megfelelő módszertant tudják alkalmazni a gyermek egyedi érdeklődésének megnyilvánulásakor. Meg kell különböztetni a gyereknek a divat diktálta érdeklődését vagy akár a devianciába hajló szándékait a valódi érdeklődésétől, igazi képességeitől. A szakembereknek fontos szerepük van ennek felismerésében, tette hozzá az ügyvezető elnök. Mint mondta, a segítségnyújtás más részről a gyerekekre irányul, elsősorban a köznevelési korosztályú gyerekeket célozzák meg ezek a programok. Az ő esetükben pedig a személyes támogatások az elsődlegesek, mint a tehetség-tanácsadás, a pályaorientáció. A fiatalok tehetség-kibontakozását pszichológusok segítik, a legtehetségesebbek ösztöndíjprogramban vesznek részt.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége a hazai pályázatok mellett az európai uniós források hasznosításában is részt vesz. Ilyen program az Tehetségek Magyarországa nevű kiemelt projekt, amelynek célja, hogy minél több tehetséges magyar fiatal esélyt kapjon tehetsége felfedezésére, kibontakoztatására és fejlesztésére a konvergencia régiókban.

Az ügyvezető elnök a Nemzeti Tehetség Program www.tehetseg.hu weboldalát ajánlotta figyelmünkbe, amelyen megtalálhatók a legfontosabb aktuális információk.

A továbbiakban Benedek István beszélt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság alaptevékenységéről, feladat- és hatásköréről. A főigazgató-helyettes elmondta, hogy a Varázscsepp Országos Tehetségkutató Versenyt 2017-ben hetedik alkalommal rendezték meg. A megmérettetés a gyermekvédelmi alap és szakellátásban élőknek ad lehetőséget tehetségük kibontakoztatására. Ének, tánc, vers és próza, hangszer, valamint egyéb kategóriákban léphettek színpadra a rátermett versenyzők. A döntősök közül többen meghívást kaptak a „Tehetség Határok Nélkül” elnevezésű gálára a Nemzeti Színházba. A most aláírt együttműködési megállapodás a tehetségkutató verseny fiataljainak támogatása mellett a műhelymunkákat, a vetélkedőket is jelentősen fogja segíteni.

Szakmai elszántság kérdése, hogy egy intézmény, annak vezetősége részt kíván venni ebben az együttműködésben. A tehetséggondozással a gyermekek olyan információkhoz juthatnak, amik segítik őket továbbiakban, fogalmazott Bajor Péter. Az ügyvezető elnök örömét fejezte ki és fontos lépésnek nevezte, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal aláírt együttműködési megállapodás értelmében a gyermekvédelem is be tud kapcsolódni a Nemzeti Tehetség Program tehetségtámogató tevékenységébe.


Gajdos Erzsébet Borbála kommunikációs referens
SZGFY Főigazgatói Iroda


Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.