Gyermekvédelmi Központ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye / Nevelő -Mátészalka Tölgyerdő

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 60475
Intézményi iktatószám: 91511-H/744-37/2024


ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE


pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Nevelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Nevelési, gondozási, pedagógiai feladatok ellátása, csoportban élő gyermekek teljes körű ellátásának biztosítása. Hagyományok ápolása. Segíti az iskolai előmenetelt, tanulmányaiban fejleszti a gyermekeket. A gondoskodására bízott gyermekeket megtanítja érdemben és nyíltan kommunikálni. Részt vesz a gyermekek egyéni gondozási-nevelési tervének, értékelésének elkészítésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Mátészalka

Álláshirdető szervezet bemutatása: Gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthontnyújtó ellátása. Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára speciális ellátás biztosítása. Utógondozás, utógondozói ellátás.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Illetmény, juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , a(z) 257/2000.(XII.26.)Korm.rendelet 2/a sz.melléklete, 2023. évi LII.törvény valamint a 401/2023 (VIII.30) Kormány rendelet az irányadók. Felvilágosítás: Bartháné Szabó Andrea Gyermekotthon vezető 0620/3601585 Jelentkezni: barthane.szabo.andrea@szszbmgyk.hu email címen vagy 4700 Mátészalka Képes Géza utca 4.A. postai címen.


Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpedagógus, pedagógus szakképzettség, felsőfokú szociális szakképzettség, szociális munkás
 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, csecsemő-és kisgyermeknevelő, óvónő, óvodapedagógus, tanító
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, pszichológus végzettséggel rendelkező okleveles kriminológus
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, pszichológus,viselkedéselemző, mentálhigiénés szakképzettség, teológus, szociológus
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc)

  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1997.évi XXXI.tv. 10/A § (1)a-c pont alapján szükséges
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1992.évi XXXIII.tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont alapján szükséges.

  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.20. 00:00
  A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.27. 00:00
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
  Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22.

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok