GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE – Gyermekfelügyelő – Tiszadob – Start Gyermekotthon

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 60580
Intézményi iktatószám: 91511-H/744-43/2024

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE


pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Gyermekfelügyelő

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A gyermekotthonban elhelyezett gyermekek
gondozása, nevelése, teljes körű ellátásának biztosítása, folyamatos munkarendben. A napi
rendszeres tevékenységek irányítása, az életkoruknak megfelelő étkezési, higiéniai,öltözködési
szokásainak kialakítása. Figyelemmel kíséri a gyermekek egészségügyi ellátását. Önállóságra
nevelés. Szabadidőszervezés. Egyéni, gondozási nevelési tervben foglaltak végrehajtása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Váltásos,
Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Tiszadob

Álláshirdető szervezet bemutatása: Gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes
hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak
szerinti otthont nyújtó ellátása. Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos,
valamint a 3 éven aluli gyermekek számára speciális ellátás biztosítása. Utógondozás, utógondozói
ellátás.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.):
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , a(z) 257/2000.(XII.26.)Korm.rendelet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelkezései az
irányadók. Felvilágosítás: Terebesné Lipcsei Judit Gyermekotthon vezető 0620/4872361
Jelentkezni: terebesne.lipcsei.judit@szszbmgyk.hu , 4456 Tiszadob, Táncsics utca 12.


Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

  Elvárt végzettség/képesítés:
 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Gyermek- és ifjúságvédelem, általános iskola,15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2.sz.mellékletében foglaltak alapján a gyermekfelügyelő munkakörre előírt képesítés

  Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1997.évi XXXI.tv. 10/A § (1)a-c pont alapján szükséges
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1992.évi XXXIII.tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont alapján szükséges.

  Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
  A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

  A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)


  A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.20. 00:00
  A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.
  A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.27. 00:00
  Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.01.
  Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22.

  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
  által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
  alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok