GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT- FEJÉR VÁRMEGYE-Nevelő -Előszállás

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT FEJÉR VÁRMEGYE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Nevelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Utógondozásban részesülő fiatalokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok – egyéni, személyre szabott terv készítése. Heti rendszerességgel tervet készít munkájáról, vezeti az eseménynaplót, felkérésre nevelői véleményt készít a gondozottakról. Részt vesz a lakásotthoni munkamegbeszéléseken, esetmegbeszéléseken, havonta beszámol a végzett munkájáról. Munkája során együttműködik az intézményvezetőjével, az utógondozói otthon vezetőjével. Bérezés, a pedagógus bértábla alapján.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Előszállás

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Munkavégzés helye: Előszállás, Cifrakert utca 1/A-B

Speciális erkölcsi bizonyítványt kérünk a gyermekek védelméről szóló 1997. évi tv. alapján.

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6.) Vagy elektronikus úton Kelemen Beáta intézményvezető részére az fmgyk@t-online.hu E-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

–          6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Szociális munka és tanácsadás, Pedagógus szakképzettség, felsőfokú szociális szakképzettség, pszichológus, mentálhigiénés szakképzettség, teológus

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.31. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.09.02. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.05.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.07.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok