GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT- FEJÉR VÁRMEGYE-Gyermekfelügyelő -Velence

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT FEJÉR VÁRMEGYE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Gyermekfelügyelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A különleges gyermekotthonban elhelyezett gyermekek (tanulásban akadályozottak) teljes körű ellátása. Műszakban végzett munkavégzés – éjszakai és nappali műszak is. Jó kapcsolat a gyermekotthon vezetőjével, a gyermekcsoportok vezetőivel és a közvetlen kollégákkal. Kapcsolattartás a pszichológussal és a gyógypedagógussal. A különleges gyermekotthon tanulásban akadályozott gyermekeket lát el. Az ehhez szükséges nagyfokú türelmet igénylő és empátiával rendelkező munkatársat keresünk.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 3515 Ifjúságsegítő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Velence

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Munkavégzés helye: Velence, Bárczy G. utca 4-6.

Speciális erkölcsi bizonyítványt kérünk a gyermekek védelméről szóló 1997. évi tv. alapján.

Pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6.) Vagy elektronikus úton Kelemen Beáta intézményvezető részére az fmgyk@t-online.hu E-mail címen keresztül.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

–          4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés

felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Gyermek- és ifjúságvédelem, Középfokú képesítés, Gyermek és ifjúsági felügyelő (OKJ), Óvodai dajka (OKJ) kisgyermekgondozó-nevelő (OKJ)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • részletes szakmai önéletrajz
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.31. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.09.02. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.05.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.07.01.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


    A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


    A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


    Kapcsolódó témák:

    Intézményi pályázatok