GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT és ÁLTALÁNOS ISKOLA VAS VÁRMEGYE-Millennium Speciális Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár-1 fő szabadidő szervező -Ikervár

Álláshirdetés

Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye

Millennium Speciális Gyermekotthon és Általános Iskola Ikervár

1 fő szabadidő-szervező

Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, Teljes munkaidős foglalkoztatás

Munkavégzés helye: 9736 Ikervár, Kossuth u. 2.

A  gyermekvédelmi szakellátás gyermekotthoni csoportjában élő gyermekek teljes körű ellátásának biztosítása a pedagógia és a szociális munka komplex eszközrendszerével. Szabadidős programok, foglalkozások szervezése és lebonyolítása, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, személyiségfejlesztés, élmények nyújtása. munkakörbe tartozó lényeges feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben a munkakörre előírt szakképesítés
 • Felhasználó szintű MS Office irodai alkalmazások
 • 3 hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány ( ellene a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§ (1)bekezdés a)- c) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • 3 hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány ( ellene a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A§ (1)bekezdés a)- c) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem áll fenn, valamint foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton: Gyermekvédelmi Központ és Általános Iskola Vas Vármegye postafiók címére: 9701 Szombathely Postafiók 112.

Kérjük, a borítékon feltüntetni szíveskedjenek a munkakör megnevezését: szabadidő-szervező Millennium Speciális Gyermekotthon Ikervár

 • Elektronikus úton a vasmegyeigyvk@vmgyvk.hu E-mail címen keresztül. Kérjük, az e-mail tárgyában feltüntetni szíveskedjenek a munkakör megnevezését: szabadidő-szervező Millennium Speciális Gyermekotthon Ikervár
 • Személyesen: Vas Vármegye, 9700 Szombathely, Kiskar utca 3. 1. emelet 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vargyainé Fodor Hajnalka Gyermekotthon vezető nyújt a +36 30/ 360-8933- as telefonszámon.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok