GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA VESZPRÉM VÁRMEGYE –Eszterházy György Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola-Logopédus-Bakonyoszlop

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA
VESZPRÉM VÁRMEGYE

Eszterházy György Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Bakonyoszlop
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

Logopédus

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szakértői bizottság véleménye alapján az érintett tanulók logopédiai ellátásának megtervezése, egyéni fejlesztési terv elkészítése. A fejlesztési terv szerint történő rendszeres logopédiai fejlesztés. Az iskola tanulóinak beszéd- és nyelvi fejlettségének és állapotának évenkénti szűrése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

FEOR besorolás: 2441 Gyógypedagógus

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Bakonyoszlop

Álláshirdető szervezet bemutatása: www.vmgyk.hu

A pályázatokat a titkarsag@vmgyk.hu e-mail címre, illetve postai úton a 8200 Veszprém, Pf. 61. címre kérjük megküldeni.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv. (Pútv.) rendelkezései az irányadók.

A próbaidő időtartama: 3 hónap

Speciális erkölcsi bizonyítványok szükségesek:

 • Az 1992. évi XXXIII. törvény 20.§. (2d)-(2e) bekezdés,
 • az 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§. (1) bekezdés a)-d) pontja szerint.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, m.n.s., Főiskola, logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, vagy gyógypedagógus logopédia szakirányon végzettség és szakképzettség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.21. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.06.29.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.06.

Intézményi iktatószám: 91905-H/292-4/2024A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok