GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE-Ápoló -Zalaegerszeg

Álláshirdetés feladás 92001-H/274-1F’2024

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 60309
Intézményi iktatószám: 92001-H/274-15/2024
Státusz: Publikált
Utolsó státusz frissítés: 2024.04.22.
Operátorra szignálva: Csider Zoltán


ÁLLÁSPÁLYÁZAT

GONDOSKODÁS INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ZALA VÁRMEGYE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Ápoló

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítéséhez, képességeinek fenntartásához, fejlesztéséhez, figyelembe véve az ellátott életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. Végzettségének megfelelő kompetenciája szerint részt vesz a gyógyszeres terápiában, az ápolási tévékéi jégben.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Váltásos, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Zalaegerszeg
Álláshirdető szervezet bemutatása: A munkáltatóval kapcsolatban információ: www.pozvagondos.hu A pályázat benyújtásának módja: – személyesen, illetve postai úton: 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2. – emailben: gondoskodas@szgyfzala.hu A pályázati kiírással kapcsolatosan további információért a 92/511-322-es telefonszámon lehet érdeklődni.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.}: Az illetmény megállapítására a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető. A nem nyertes pályázók által benyújtott dokumentumokat az elbírálást követően rendszerünkből töröljük.

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve bevándorolt vagy letelepedett

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Szociális gondoskodás, m.n.s., 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében előírt szakképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Nyilatkozat benyújtása, miszerint a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik
 • Nyilatkozat csatolása, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • Nyilatkozat csatolása, hogy a Kjt. 41. § (l)-(2) bekezdésében szereplő feltételeknek megfelel, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltakra
 • Nyilatkozat benyújtása, hogy a pályázat elnyerése esetén a Kjt. 20. § (2a) bekezdésében foglaltakat tudomásul veszi
 • 3 hónapnál nem régebbi, a közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2). bek. szerinti erkölcsi bizonyítvány

Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • Szociális/egészségügyi területen szerzett legalább 0-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.17. 23:55
A pályázat elbírálásának módja: Háromtagú bizottság általi személyes meghallgatást követően kerül kiválasztásra a nyertes pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül. A kinevezésről az intézményvezető dönt, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek minősíti.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.01. 23:55
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.pozvagondos.hu, www.szgyf.gov.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.07.15.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.04.22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok