ALPOKALJA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON  VÁRMEGYE-  Vezető ápoló- Sopron

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
ALPOKALJA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Vezető ápoló
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézményvezető irányításával szervezi az ellátottak egészségügyi ellátását,

ápolását, gondozását. Irányítja és ellenőrzi a szakmai egységek munkáját, jóváhagyja munkarendjüket. Kapcsolatot tart és együttműködik az intézmény orvosaival, törvényes képviselőkkel, hozzátartozókkal. Kidolgozza és betartatja az ápolási tervet.

Gondoskodik az egészségügyi adminisztráció vezetéséről. Gondoskodik a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, laboratóriumi eszközök előírások szerinti kezeléséről és folyamatos utánpótlásáról, a higiéniai előírások betartatásáról.

Közreműködik a szakmai program és az intézményi szabályzatok előkészítésében.

Gondoskodik a foglalkozás-egészségügyi és járványügyi előírások betartatásáról.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy

FEOR besorolás: 2231 Ápoló (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Sopron

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Pályázatokat a titkarsagsopron@gymsaszk.hu e-mail címre lehet elküldeni.

Pályázattal kapcsolatban a +36-99/311-361- as telefonszámon lehet érdeklődni.

Intézményi iktatószám: 90814-A/634-30/2024

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, diplomás ápoló

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Határozottság, magabiztosság (alap)
 • Konfliktus-kezelés (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Személyes meghallgatás alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.05. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.12.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.07.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda (MK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az MK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok