ÁLLÁSPÁLYÁZAT
GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Nevelő
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Nevelési, gondozási, pedagógiai feladatok ellátása, csoportban élő gyermekek teljes körű ellátásának biztosítása. Hagyományok ápolása. Segíti az iskolai előmenetelt, tanulmányaiban fejleszti a gyermekeket. A gondoskodására

bízott gyermekeket megtanítja érdemben és nyíltan kommunikálni. Részt vesz a gyermekek egyéni gondozási-nevelési tervének, értékelésének elkészítésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

FEOR besorolás: 2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tiszadob

Álláshirdető szervezet bemutatása: Gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása.

Különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára speciális ellátás biztosítása. Utógondozás, utógondozói ellátás.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Illetmény, juttatások: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény rendelkezései , a(z) 257/2000.(XII.26.)Korm.rendelet 2/a sz.melléklete, 2023. évi LII.törvény valamint a 401/2023 (VIII.30) Kormány rendelet az irányadók.

Felvilágosítás: Terebesné Lipcsei Judit Szakmai intézményvezető helyettes 0620/4872361

Jelentkezni: terebesne.lipcsei.judit@szszbmgyk.hu email címen vagy 4456 Tiszadob, Táncsics utca 12. postai címen.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpedagógus, pedagógus                                                                                    szakképzettség,felsőfokú

szociális szakképzettség,szociális munkás

 • 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, csecsemő-és kisgyermeknevelő, óvónő, óvodapedagógus, tanító –
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, pszichológus végzettséggel rendelkező okleveles kriminológus
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, pszichológus,viselkedéselemző, mentálhigiénés szakképzettség, teológus, szociológus
 • 7. Mesterképzés MSc fokozatra épülő szakirányú szakképzettség, Gyermek- és ifjúságvédelem, pedagógia szakos bölcsész (MA, MSc)

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1997.évi XXXI.tv. 10/A § (1)a-c pont alapján szükséges
 • Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi) az 1992.évi XXXIII.tv. 20 § (2) bek. d) pont és (2d), (2e) pont alapján szükséges.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Felelősség-vállalás (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.26. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.31. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


  A kitöltendő nyilatkozat: Letöltés


  A kitölthető nyilatkozat: Letöltés


  Kapcsolódó témák:

  Intézményi pályázatok