Powered by EverLive.net

A nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről szóló 300/2019. (XII.11.) Korm. rendelet tartalmazza – többek között – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő ügyfelek vonatkozásában az adott személyeket megillető emelés mértékét.

A jogszabály a 2019. évhez képest magasabb összegben állapítja meg az egyes emelések nagyságát, illetve a tavalyi időközi juttatás miatt több szintű emelési rendszert vezet be a pénzbeli ellátások körében.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése alapján 2020. január 1-jétől 2,8 százalékkal kell emelni a 2020. január 1-jét megelőző időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást [300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése].

Azon ellátottak tehát, akik 2019. december 31-én megváltozott munkaképességű személyek ellátásaként folyósított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesültek, az emeléssel növelt összegű ellátásra jogosultak 2020. január 1-jétől.

A fenti 2,8 százalékos növelést megelőzően 0,7 százalékkal kötelező emelni azt a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást, amelynek jogosultja a 2019. novemberi ellátás folyósításával egyidejűleg az annak 8,4 százalékát kitevő egyösszegű kifizetésben részesült a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről szóló 238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet alapján.

A fentiek alapján emelésre jogosultak részére a 2020. január hónapra járó ellátásokat a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság már emelt összegben folyósítja hivatalból, így az emelés iránt az emelésre jogosultaknak külön kérelmet benyújtaniuk nem szükséges.

A 300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint a 2,8 százalékos emelést akkor is meg kell állapítani, ha a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást a korábban megállapított rokkantsági járadék, vagy az emelésre jogosító rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, baleseti járadék vagy bányászok egészségkárosodási járadékának a megszűnését követő naptól, 2020. évi időponttól állapítják meg. Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több változás következett be.


2020.