Powered by EverLive.net
Fővárosi és megyei kirendeltségek
Vezető neve és elérhetőségei

A kirendeltségek elérhetőségei a „Kirendeltségek” menüpont alatt találhatóak.

Feladatuk - illetékességi területükön - a fenntartott intézmények szakmai irányítása .

Szervezetirányítási Osztály
Fő feladatai:

1) jogi, közbeszerzési előkészítés;

2) szakmai irányítás;

3) titkársági és ügyviteli adminisztráció;

4) informatikai támogatás;

5) humánpolitikai feladatok a kirendeltség kormánytisztviselői, munkavállalói és közfoglalkoztatottjai tekintetében;

6) humánpolitikai feladatok a fenntartott intézmények vezetői tekintetében;

7) az intézményeket érintő panaszügyek, bejelentések kivizsgálása;

8) jóváhagyja a fenntartott intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai Programját és Házirendjét;

9) ellenőrzi a fenntartott intézmények adatvédelmi és közérdekű adatokkal kapcsolatos tevékenységét;

10) fenntartói ellenőrzések lefolytatása;

11) a Módszertani Főosztály által kért mértékben közreműködik a Főigazgatóság módszertani feladatainak ellátásában.

Fejlesztési Osztály
Fő feladatai:

1) vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatok ellátása;

2) a fenntartott intézményekhez kapcsolódó pályázatok előkészítése;

3) projektek tervezése, bonyolítása, fenntartása;

4) a pályázatokkal kapcsolatos adatok, iratok folyamatos továbbítása a központi szerv felé;

5) a projekt megvalósítását igazoló dokumentumok összegyűjtése és visszakereshető tárolásának biztosítása;

6) épületüzemeltetési feladatok biztosítása;

7) a Főigazgatóság vagyonkezelésben álló ingatlanok hasznosítása.

Vissza