Gazdálkodási Főosztály
Vezető neve és elérhetőségei

Feladata a Főigazgatóság pénzügyi és számviteli tevékenységének ellátása. A Gazdálkodási Főosztály vezetője feladatait a gazdasági főigazgató-helyettes irányítása mellett látja el.

Pénzügyi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Fő feladatai:

1. biztosítja a Főigazgatóság bankszámla- és készpénzforgalmát, működteti a házi pénztárat,

2. fizetési kötelezettségeket teljesít,

3. előírja, nyilvántartja a követeléseket, intézkedik a követelések pénzügyi behajtásáról,

4. elkészíti az adóbevallásokat,

5. gondoskodik a vevő- és szállítóanalitika vezetéséről,

6. nyilvántartja a gondozásidíj-befizetéseket,

7. gazdálkodást érintő kérdésekben iránymutatást ad a projektek pénzügyi vezetői részére,

8. végzi a bel- és külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat,

9. adatszolgáltatásokat készít,

10. elvégzi az operatív pénzügyi gazdálkodási feladatokat.


Számviteli Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Fő feladatai:

1. vezeti a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat,

2. nyilvántartja és rögzíti a kötelezettségvállalásokat,

3. az előirányzatok, a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli gazdasági események főkönyvi és analitikus könyvelését elvégzi,

4. beszámolót készít a Főigazgatóság éves költségvetésének végrehajtásáról,

5. ellátja a Főigazgatóság vonatkozásában a költségvetés tervezésével kapcsolatos feladatokat,

6. elvégzi az operatív számviteli gazdálkodási feladatokat,

7. előirányzat-nyilvántartást vezet, kezdeményezi a saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást,

8. a Főigazgatóság központi szervének vagyoni körébe tartozó tárgyi eszközöket nyilvántartja, az állományváltozásokat lekönyveli,

9. a Szabályzat 6. függelékében meghatározott gazdasági társaságok tekintetében az állami tulajdonú társasági részesedéshez kapcsolódó tulajdonosi jogok gyakorlása során teljesíti a Főigazgatóság mint tulajdonosi joggyakorló gazdálkodási adatszolgáltatási kötelezettségeit,

10. elkészíti a rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatásokat.

Munkaügyi Osztály
Vezető neve és elérhetőségei
Fő feladatai:

1. elvégzi a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos gazdasági feladatokat,

2. a bérszámfejtéssel, az egyéb juttatások és járulékok számfejtésével kapcsolatos teendőket ellátja,

3. munkaügyi adatszolgáltatásokat teljesít,

4. ellátja a cafetéria-juttatásokkal kapcsolatos feladatokat.

Vissza

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.