Powered by EverLive.net

A foglalkozási rehabilitálhatóság szociális szempontú minősítése a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet 3. sz. melléklet szempontrendszere segítségével történik. A szociális szakértő egy interjú során felméri az ellátást igénylő szociális szükségleteit. A szociális szakértő feltárja azokat a problémákat, amelyeket az ellátott elmondása és a rendelkezésre álló dokumentációk alapján megismer. Az szakértő az alábbi szempontok alapján értékeli az interjú során elhangzottakat:

1.      önellátás, önkiszolgálás

2.      napi feladatok ellátása

3.      kommunikációs képesség

4.      motiváltság

5.      életvezetés, önálló életvitel

6.      probléma megoldási képesség

7.      mobilitás

8.      érzelmi kapcsolatok

9.      családi, közösségi kapcsolatok

10.  családtagok ellátása

A 10 szempontra maximálisan 30 pont adható. Amennyiben a szociális rehabilitációs szükségletekre adott pontszámok összege eléri, vagy meghaladja a 12 pontot, akkor a foglalkozási rehabilitáció javasolt, amennyiben 12-nél kevesebb az összeadott pontszám, vagy egy szempontnál kizáró tényező, X kerül megjelölésre, akkor a foglalkozási rehabilitáció nem javasolt.

X megjelölés két minősítési pont esetében lehetséges – a mobilitás és a családtagok ellátása szempont esetén -, melynek alátámasztása kizárólag belföldi jogsegély keretében megkért jegyzői megkereséssel történik. Ápolási díjban részesülő ügyfél tekintetében célszerű a beküldött iratanyaghoz mellékelni ennek megállapítását igazoló határozat másolatát.  

Az összesített pontoknak megfelelően történik a minősítés a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdése szerint, hogy a foglalkozási rehabilitáció javasolt, vagy nem javasolt.

A megjegyzés, észrevétel rész szükség szerint növelhető és külön lapon is elkészíthető, ide az ügyfél is és a szociális szakértő is tehet megjegyzést, észrevételt, de minden esetben alá kell írniuk.

Az ügyfél figyelmét előre fel kell hívni arra, hogy az általa elmondottak és rendelkezésre bocsátott adatai alapján történik meg a szociális rehabilitációs szükséglet és a foglalkozási rehabilitáció minősítése és ezzel kapcsolatosan minden, a megítéléshez szükséges tájékoztatást a valóságnak megfelelően adjon meg.

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

2017. január